ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji oraz Europejskie Centrum Energii Odnawialnych w Gussing (Austria) podpisały 16 maja br. porozumienie o współpracy.

fot. M.GawełO innowacyjnym systemie edukacji w naszej uczelni mówił rektor Jan Andreasik.

fot. M. Gaweł

  

Centrum Energii Odnawialnych

BIOMASA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji oraz Europejskie Centrum Energii Odnawialnych w Gussing (Austria) podpisały 16 maja br. porozumienie o współpracy. Tego samego dnia w Szopinku oficjalnie otwarto pierwszą kotłownię na biomasę. Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski na konferencji prasowej wyraził nadzieję, że nowe technologie i surowce wykorzystywane do wytwarzania energii spowodują obniżenie cen dla mieszkańców miasta. 

Seminarium 

Do zawarcia porozumienia doszło na międzynarodowym seminarium nt. „Innowacyjność organizacji a wykorzystanie energii odnawialnych w warunkach integracji europejskiej”, zorganizowanym przez naszą uczelnię oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ATEX” sp. z o.o. w Collegium Novum WSZiA. Dotyczy ono współpracy w projektach badawczych w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnych i rozwoju terenów wiejskich, organizacji konferencji, szkoleń, seminariów i praktyk.

Uczestnicy seminarium: przedstawiciele firm, w tym m.in. Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A., Elektrociepłowni Kraków S.A. oraz władz samorządowych wojewódzkich i lokalnych wysłuchali referatów rektora Jana Andreasika na temat innowacyjnej polityki edukacyjnej w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji, dyrektora Manfreda Kocha o roli i działalności Europejskiego Centrum Energii Odnawialnych w Gussing, Louisa Justin’a o perspektywach wykorzystania energii odnawialnych w Electicite de France. Prezes „Atexu” Ryszard Tokarski zapoznał uczestników ze strategią wykorzystania tych innowacji we własnej firmie, natomiast jak je finansować ze środków krajowych i zagranicznych - opowiedział Piotr Gradziuk. 

Energia odnawialna w praktyce 

Wdrażaniem nowych technologii związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii od lat zajmuje się PW „ATEX” sp. z o.o. w Zamościu (główni udziałowcy: ZKE S.A. i ECK Kraków). Jego podstawową działalnością jest produkcja ciepła w ciepłowni w Szopinku. Tam też otwarto kotłownię kontenerową o mocy 600 kW, gdzie źródłem energii jest słoma. Otwarcia obiektu dokonali prezydent Zamościa Marcin Zamoyski, prezes zarządu ECK S.A. Jacques Sacreste, prezes zarządu ZKE S.A. Krzysztof Kalinowski oraz prezes zarządu PW „ATEX” Ryszard Tokarski

„ATEX” od 1996 roku zbudował 10 kotłowni na paliwo ekologiczne, m.in. w Grabowcu, Skierbieszowie, Ulhówku, Dubience, Zwierzyńcu i Jasionce. A w tworzeniu regionalnego programu wykorzystania biomasy zamierza ściśle współpracować z Centrum Energii Odnawialnych WSZiA. 


Opr. MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.