ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 


  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 

BEZPIECZNI W EUROPIE

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu, z inicjatywy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, prowadzi akcję informacyjną „Bezpieczni w Europie”, w ramach której zaplanowano przeprowadzenie 10 wykładów dla żołnierzy służby zasadniczej oraz podoficerów i oficerów jednostek wojskowych zlokalizowanych w Zamościu, Chełmie i Hrubieszowie. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie do 29 maja 2003 roku. Do 15 maja zorganizowano 6 wykładów.

Celem akcji jest zaangażowanie środowiska wojskowego w proces przygotowania do członkostwa w UE.

Tematyka wykładów obejmuje: historię integracji UE, funkcjonowanie instytucji unijnych, elementy kosztów i korzyści integracji polski z UE, system bezpieczeństwa europejskiego, doświadczenia w dziedzinie obronności krajów UE oraz dostosowanie prawa polskiego do wymogów unijnych w zakresie obronności.

Uczestnicy spotkań obok materiałów informacyjnych o UE otrzymują drobne upominki o charakterze promocyjnym /breloczki, długopisy/. 

WM


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.