ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 Jak bronić się przed napaścią.

fot. M.Gaweł


  

Studenckie koła naukowe 

BEZPIECZNA UCZELNIA

 Jak się obronić przed napaścią, jak nie dać się okraść, jak walczyć z własnymi niedoskonałościami i nałogami? Na te wszystkie pytania odpowiadają specjaliści w ramach projektu „Bezpieczna Polska – bezpieczna szkoła”, który uczelnia organizuje od 13 marca br. 

Katedra Nauk Prawnych i Studenckie Koło Naukowe Administratywistów zorganizowały już dwa seminaria z tego cyklu. 13 marca na temat „Kształtowania społecznych postaw negujących zjawiska patologii” wypowiadali się ks. Tomasz Źwiernik, Teresa Tukiendorf - rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, oraz Jarosław Bondyra, przewodniczący koła administratywistów. 

Ks. Tomasz opowiadał o swoich doświadczeniach w pracy z ludźmi dotkniętymi alkoholizmem i narkomanią. Wyjaśniał przyczyny tych patologii. Wskazywał na możliwości pomocy. Rzecznik Teresa Tukiendorf przedstawiła problem przestępczości związanej z alkoholem i narkotykami oraz umożliwiła uczestnikom seminarium zapoznanie się z próbkami narkotyków. 

Drugie seminarium, które odbyło się 8 maja, zgromadziło zdecydowanie większą grupę uczestników, zarówno wśród studentów, jak i uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ale i temat spotkania był bardziej spektakularny. 

Komisarz policji (niestety nie możemy podać nazwiska) dawał praktyczne rady, jak obronić się przed kieszonkowcami. Odsłonił mechanizmy działania tego środowiska przestępczego. 
- Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że swoim zachowaniem i beztroską sami prowokujemy złodzieja – tłumaczył komisarz. 
- Chwytamy napastnika w nadgarstku, przyciągamy go do siebie – kontakt – przekręcamy rękę w ten sposób i sprowadzamy gościa do parteru – takiego instruktażu uczestnicy seminarium wysłuchali w wykonaniu Jarosława Walczaka, instruktora tae kwondo oraz asystenta w Katedrze Fizjoterapii naszej uczelni. Nie obyło się oczywiście bez praktycznego pokazu sztuki samoobrony, w którym oprócz instruktora brali udział jego uczniowie, ale i uczestniczki seminarium. 

Organizatorzy planują w tym roku akademickim jeszcze jedno spotkanie w ramach projektu „Bezpieczna Polska – bezpieczna szkoła”, a będzie ono na temat „Budowanie korzystnych warunków prawnych i finansowych do tworzenia bezpiecznego środowiska nauki na terenie uczelni, wspieranie organizacji studenckich”. 

Jarosław Bondyra


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.