ISSN 1505-6058

NR 18 KWIECIEŃ 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

INTERNATIONAL MANAGEMENT GAME WEEK - ZAMOŚĆ 2003 - WYGRAĆ ZNACZY DOBRZE ZARZĄDZAĆ

SYLWIA GWIAZDOWSKA, MAGDALENA ROMAŃCZUK, ANNA KLIMEK, MARTA KLEMANÓW i AGNIESZKA KOSIORSKA, studentki II i III roku ekonomii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu wygrały międzynarodowe rozgrywki menedżerskie ...>>>
Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.