ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

III edycja konkursu „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym”

DZIESIĄTKA ODPADŁA

Dobiega końca III edycja konkursu „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym”. Do rozgrywek na początku br., zgłosiły się 44 pięcioosobowe zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych z Zamościa, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Krasnegostawu, Tarnowa oraz Dęblina.

Uczestnicy rywalizacji zarządzają własną wirtualną firmą produkcyjną, konkurującą na wspólnym rynku z przedsiębiorstwami utworzonymi przez innych uczestników rozgrywki. Wszystkie zespoły otrzymały wyniki z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Startują z tej samej pozycji – ten sam zysk, taka sama wielkość sprzedaży, taka sama wysokość zaciągniętych kredytów, itp. Produktem wytwarzanym przez firmy jest robot domowy, a jednostką waluty - tzw. dolar światowy.

Każdy członek zespołu pełni inną funkcję. Do wyboru jest: prezes zarządu, dyrektor ds. badań i rozwoju inwestycji, dyrektor ds. produkcji i jakości, dyrektor ds. marketingu oraz dyrektor finansowy. Odpowiednio do zajmowanego stanowiska podejmowane są decyzje. Zwykle najwięcej kłopotu sprawiają inwestycje, bo trzeba dostosować zdolność produkcyjną (a więc wielkość inwestycji) do wygenerowanego popytu. Ważne jest również to, aby wiedzieć, kiedy przestać inwestować. Aby być liderem, nie wystarczy zaproponować dobrą cenę produktu i go sprzedać. Należy również go udoskonalać. A zatem każde stanowisko w zespole to duża odpowiedzialność, ale również duże pole do popisu.
Decyzje dotyczące działalności zarządzanej firmy zespoły podejmują w tygodniowych cyklach (jeden cykl obejmuje jeden okres rozliczeniowy). Są one przekazywane do arbitra gry za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub osobiście. Ważne, aby zdążyć w każdą środę do godz. 18.00. Spóźnienie oznacza dyskwalifikację. Są już pierwsi przegrani. Do rozgrywek zgłosiły się 44 zespoły, zaś pierwsze decyzje przysłały 34 drużyny. A gra toczy się dalej...
 

Katarzyna Kimak


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.