ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 Prof. dr hab. Andrzej KokowskiZdobywanie wiedzy o pradziejach nie jest wyłącznie domeną archeologów.


  

Galeria Akademicka

ZAMOJSZCZYZNA ARCHEOLOGIĄ STOI

   11 lutego w Collegium Novum Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu odbyło się seminarium archeologiczne. Organizatorem były WSZiA oraz Zamojski Ośrodek Metodyczny. W programie znalazły się: wykład otwarty prof. dr. hab. Andrzeja Kokowskiego „Zamojska archeologia jako element europejskiego dziedzictwa kulturowego”, warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii „Najstarsze formy osadnictwa na Zamojszczyźnie w świetle wykopalisk archeologicznych” oraz wystawa „Archeologia Regionu Zamojskiego”, którą można obejrzeć w Hallu Collegium Novum do 5 kwietnia, w godzinach od 8.00 do 20.00.

Wykładu wysłuchała i obejrzała wystawę między innymi młodzież z zamojskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz z Zespołu Szkół nr 5 w Tyszowcach. Byli też słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zamojscy i tomaszowscy muzealnicy, hrubieszowscy regionaliści.
W dynamicznie przeprowadzonym wykładzie prof. Kokowski zwrócił uwagę, że Zamojszczyzna jest niezwykle wdzięcznym regionem dla poszukiwań archeologicznych. W pradziejach docierały tu ludy z różnych stron Europy, przynosząc swoją kulturę. Zdobywanie wiedzy o pradziejach nie jest wyłącznie domeną archeologów. Najatrakcyjniejsze odkrycia są często dziełem przypadku. Stąd wielka rola edukacyjna mediów i szkół. Profesor zwrócił także uwagę, że ostatnio nasiliły się przypadki, gdy posiadacze wykrywaczy metali w poszukiwaniu nowożytnych militariów, trafiają na starożytne zabytki. Kończy się to zwykle plądrowaniem cmentarzysk. Straty dla naszej wiedzy o pradziejach są ogromne, bo znaleziska, jeśli nawet trafią w ręce archeologów, to pozbawione zostają kontekstu, jaki daje ogląd miejsca ich zalegania.

Uczestniczący w warsztatach nauczyciele historii otrzymali certyfikat doskonalenia umiejętności pedagogicznych. 

Na wystawę trafiły zabytki archeologiczne z Muzeum Zamojskiego oraz Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, stanowiące przegląd większości kultur występujących w regionie zamojskim. Szczególnie cenny jest neolityczny zespół grobowy z Werszczycy, reprezentujący kulturę ceramiki sznurowej. Są też zabytki z okresu rzymskiego z Ulowa, zespół narzędzi wczesnośredniowiecznych z Jurowa oraz enkolpion z XII/XIII w., pochodzący z okolic Małkowa.
 

Danuta R. Kawałko


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.