ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ZAMOŚĆ - LUBLIN

  26 lutego 2003, z inicjatywy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu, odbyło się spotkanie z Biurem Integracji Europejskiej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli: Maciej Zięba - dyrektor BIE, Krzysztof Nowaczek - dyrektor RCIE W Lublinie i Bogdan Kawałko - dyrektor RCIE w Zamościu oraz Janusz Różycki - wicekanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, przy której funkcjonuje zamojskie RCIE. 

Podczas spotkania dokonano ustaleń oraz zawarto porozumienie dotyczące współpracy sieci RCIE i BIE na terenie woj. lubelskiego w okresie przedreferendalnym, w zakresie głównych przedsięwzięć organizowanych na terenie naszego województwa.

 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.