ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Do zamojskiej WSZiA przyjadą studenci z Niemiec, Belgii i Holandii

WIRTUALNI MENEDŻEROWIE

W ub. roku studenci ekonomii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji zdobyli II miejsce podczas rozgrywki symulacyjnej TOPSIM we francuskim Longwy. W tym roku po raz pierwszy w historii tego konkursu gospodarzem rozgrywki będzie Polska, a konkretnie WSZiA z Zamościa. Dzięki temu na przełomie marca i kwietnia do naszego miasta przyjadą studenci z Niemiec, Belgii i Holandii. 

Udział i dobre lokaty w różnego typu symulacjach stają się powoli specjalnością zamojskich ekonomistów. Od kilku już lat studenci WSZiA biorą udział w najbardziej znanym tego typu konkursie pod nazwą EUROMANAGER, organizowanym przez firmę doradczą BIGRAM. W zeszłorocznej edycji startowały dwa zespoły. W silnej obsadzie ponad 200 zespołów, wystawionych przede wszystkim przez państwowe uczelnie ekonomiczne i wiodące polskie przedsiębiorstwa, jeden z zespołów przepadł w I etapie, drugi z pierwszego miejsca w swojej grupie wszedł do etapu drugiego i o włos przegrał rywalizację o wejście do etapu trzeciego – finału krajowego, którego zwycięzcy pojechali reprezentować Polskę w finale światowym w Makao.

Rozgrywka symulacyjna TOPSIM bardziej mieści się w formule warsztatów niż konkursu. Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe zespoły grają rolę zarządów fikcyjnych przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją i sprzedażą produktów na ten sam rynek – są więc konkurentami. Od jakości ich decyzji dotyczących ceny, wydatków na reklamę, wysokości płac itd. zależy pozycja i zyskowność kierowanego przez nich przedsiębiorstwa. Wygrywa ten, kto zarobi najwięcej. Jednak nie o wygrywanie głównie tu chodzi – kierujący rozgrywką od samego początku prof. Manfred Kirchner zwraca szczególną uwagę, aby studenci podejmując decyzje stosowali „w praktyce” posiadaną wiedzę, głównie z zakresu rachunkowości finansowej. Zatem głównym celem symulacji jest uczenie się, rozumiane nie jako opanowywanie nowych wiadomości, ale uczenie się stosowania tego, co już wiemy, do rozwiązywania konkretnych problemów.

Drugim nie mniej ważnym celem rozgrywki jest poznawanie się i nawiązywanie kontaktów przez studentów z różnych krajów Europy. Co roku kolejna edycja TOPSIM-u odbywa się w innym kraju, dzięki temu uczestnicy mają sposobność poznawać kulturę, język, kuchnię innych narodowości. W dobie wejścia Polski do Unii Europejskiej chyba dobrze się dzieje, że polscy studenci biorą udział w tego typu przedsięwzięciach. 
  

Andrzej Salej


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.