ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

W SIECI

  20 stycznia 2003 roku w Collegium Maius Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu odbyło się spotkanie przedstawicieli sieci Punktów Informacji Europejskiej, afiliowanych przy Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu. Punkty takie funkcjonują w następujących miejscowościach:

  • Biłgoraj (PIE przy Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju)

  • Mircze (PIE przy Urzędzie Gminy w Mirczu)

  • Tarnogród (PIE przy Zespole Szkół Ekonomicznych)

  • Tomaszów Lubelski (PIE przy Tomaszowskim Domu Kultury)

  • Szczebrzeszyn (PIE przy Urzędzie Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie)

  • Zamość (PIE przy Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu)

  • Zamość (PIE przy I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu).

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu Bogdan Kawałko, który podczas swojego wystąpienia omówił dotychczasową współpracę pomiędzy RCIE w Zamościu a siecią PIE oraz przedstawił plany działania w okresie przedreferendalnym. W trakcie spotkania pracownicy PIE i RCIE w Zamościu dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami na temat usprawnienia współpracy, a także problemów związanych z funkcjonowaniem PIE. 

Po zakończeniu spotkania wszystkie Punkty Informacji Europejskiej otrzymały informatory, mapy, ulotki i foldery na temat problematyki europejskiej oraz różnego rodzaju gadżety RCIE w Zamościu. 
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu jest w trakcie ustalania zasad współpracy i negocjowania porozumienia z kolejnymi instytucjami, które chciałyby uruchomić Punkt Informacji Europejskiej. Są to Urząd Gminy w Łaszczowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Tyszowcach.
 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.