ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Studia podyplomowe

ROSATI NA FINAŁ

   Zakończenie Podyplomowych Studiów Rachunkowości odbyło się 9 lutego br. z udziałem profesora Dariusza Rosatiego, członka Krajowej Rady Polityki Pieniężnej. Wykładu otwartego wysłuchało ok. 100 osób: dyrektorzy zamojskich przedsiębiorstw i instytucji, wójtowie i burmistrzowie oraz absolwenci Podyplomowych Studiów Rachunkowości.

Uroczystości zorganizowane zostały w sali Consulatus zamojskiego ratusza 9 lutego br. przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Z rąk prodziekana WSZiA Bogdana Kawałko oraz kierownika naukowego tego kierunku dr hab. Anny Karmańskiej dyplomy otrzymało 24 absolwentów. 
Uroczystości wręczenia dyplomów poprzedził wykład dr Wandy Mróz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie poświęcony problematyce etyki w rachunkowości.

Punktem kulminacyjnym był wykład otwarty profesora Dariusza Rosatiego na temat „Polityki pieniężno–budżetowej w perspektywie Unii Europejskiej”. Wzbudził on żywe zainteresowanie wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli lokalnego biznesu, samorządów, organizacji społecznych, mieszkańców Zamościa.

Władze miasta reprezentowała Iwona Stopczyńska, wiceprezydent Zamościa, zaś władze uczelni - dr Mieczysław Kowerski.

 

WM


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.