ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Prometric

NOWE CERTYFIKATY W WSZiA

   Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od początku lutego br. jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym (Authorized Prometric Testing Center) firmy Prometric - lidera na rynku certyfikatów informatycznych.

Prometric, dzięki umowom z wiodącymi dostawcami sprzętu i oprogramowania, takimi jak: Microsoft, Oracle, Novell, Informix, Inprise (Borland), IBM, Cisco, Intel, HP, Sun, SCO, Sybase, Lotus, Adobe SAS Institiute, Linux SAIR Gnu, umożliwia zdobycie międzynarodowych certyfikatów informatycznych, które są honorowane na całym świecie.
Studenci WSZiA, oprócz dyplomu licencjata, mają możliwość w trakcie studiów zdobycia certyfikatów językowych (ICC, LCCI), informatycznych (ECDL, CCNA, CNA). Studenci uczestniczą w szkoleniu sieciowej akademii CISCO. CISCO Systems jest światowym liderem wytwarzającym produkty sieciowe tworzące infrastrukturę instytucji, urzędów, banków, uczelni, przedsiębiorstw oraz agencji rządowych. Uczelnia uczestniczy w programie Novell Education Academic Partner (NEAP) i jest autoryzowanym partnerem szkoleniowym umożliwiającym zdobycie certyfikatu administratora sieci Novell. 

Zdobycie przez zamojską uczelnię uprawnień kolejnego centrum egzaminacyjnego zdecydowanie poszerza możliwości studentów. Wszystkie oferowane przez WSZiA certyfikaty mają ogromne znaczenie dla osoby poszukującej pracy, gdyż są uznawane na całym świecie i stanowią przepustkę na zagraniczne rynki pracy, zwłaszcza po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej. Dotychczas certyfikaty językowe zdobyło ponad 800 studentów, a informatyczne ponad 20. 
 

Anna Sacewicz


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.