ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Nowoczesne metody kształcenia

METODY WYKORZYSTYWANE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

  Od początku swego istnienia Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu kładła duży nacisk na wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania. Katedra Nauk Ekonomicznych działająca w jej strukturach wykorzystuje szeroki wachlarz narzędzi i metod efektywnego kształcenia studentów.

Pracownicy Katedry w czasie zajęć objętych programem nauczania korzystają z poniższych form kształcenia:

 • Analiza przypadków (case study)

 • Metody warsztatowe – np. negocjacje

 • Foliogramy i prezentacje dla rzutników standardowych i multimedialnych

 • Symulatory ekonomiczne: „MarketPlace”, „Comstrat”, „Euromanager”

 • Systemy finansowo-księgowe: „Fiks” i „Symfonia”

 • Strony WWW jako bezpośredni kontakt z wykładowcą/asystentem oraz dodatkowe źródło informacji

 • Wykłady na kasetach Video: Mucia, przedmioty z dziedziny zarządzania i marketingu

 • Systemy wspomagające podejmowanie decyzji: DPL (Decision Programming Language) i Logical Decisions

 • Programy statystyczne „Statistica” i „Statgraphics”

 • Program do oceny projektów gospodarczych zgodny z metodyką UNIDO „Comfar III Expert”

 • Przeprowadzenie III edycji konkursu „Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym” – wykorzystanie symulatora Comstrat

Studenci WSZiA mogą również zdobyć międzynarodowe certyfikaty poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Są to:

 • Certyfikaty „MarketPlace” potwierdzające uczestnictwo i osiągnięcia w międzynarodowej rozgrywce symulacji biznesowej.

 • Certyfikaty MUCIA potwierdzające uczestnictwo i zdobyte umiejętności w kursach ekonomicznych.

Można również wspomnieć o: 

 • uczestnictwie studentów w międzynarodowej rozgrywce: TOPSIM (opiekun - A.Salej) 

 • wprowadzeniu od tego roku akademickiego projektów jako nowej formy zajęć 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.