ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Studia podyplomowe

ZAKOŃCZENIE CZWARTEJ EDYCJI MATEMATYKI

 42 absolwentów ukończyło kolejną, czwartą edycję studiów podyplomowych na kierunku matematyka z elementami informatyki. Cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem, zwłaszcza u nauczycieli tego przedmiotu. Dotychczas w ciągu dwóch lat funkcjonowania ukończyło je łącznie 210 absolwentów. 

W uroczystości wręczenia świadectw i dyplomów ukończenia studiów, która odbyła się 15 lutego 2003 roku w Collegium Novum, wzięli udział: prodziekan Bogdan Kawałko - dyrektor CBS, prof. dr hab. Jan Kurek – kierownik studiów, mgr Irena Ołtuszyk i mgr Leszek Bober – nauczyciele informatyki oraz Danuta Błachuta – koordynator studiów w CBS. 

Prowadzący uroczystość, kierownik studiów prof. Jan Kurek złożył serdeczne podziękowania prodziekanowi Bogdanowi Kawałko za cenną inicjatywę zorganizowania podyplomowych studiów matematyki i zainteresowanie ich przebiegiem. Cieszą się one wielkim zainteresowaniem i powodzeniem w całym regionie. 

Doświadczoną kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji: prof. dr hab. Wiesław Kamiński, prof. dr hab. Jan Kurek, prof. dr hab. Józef Tabor, prof. dr hab. Wiesław Zięba, dr Piotr Pusz oraz informatycy i nauczyciele mgr Barbara Kuczmowska, mgr inż. Mirosław Madej, mgr Irena Ołtuszyk i mgr Leszek Bober. Należy podkreślić duże zaangażowanie wykładowców i wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć. 

Szczególnie ważną rolę w utrzymaniu dobrej atmosfery i właściwego przebiegu studiów odgrywali starostowie grupy Agnieszka Nieckarz i Marek Kozielewicz. Należy dodać, że wszyscy absolwenci otrzymali bardzo dobre i dobre wyniki ogólne ukończenia studiów. Najwyższe średnie uzyskali Elżbieta Jaśkiewicz, Małgorzata Łukawska, Jarosław Drzazga i Marek Kozielewicz .

Prodziekan Bogdan Kawałko w swoim wystąpieniu przedstawił dynamiczny rozwój studiów podyplomowych w uczelni, które dotychczas ukończyło 1300 osób. Ponadto bardzo wysoko ocenił studia podyplomowe matematyki. W głównej części uroczystości prodziekan wręczył absolwentom świadectwa i dyplomy ukończenia studiów oraz upominki i nagrody książkowe.

Następnie, w imieniu absolwentów zabrał głos starosta grupy Marek Kozielewicz, kierownik warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Hrubieszowie:

- W imieniu wszystkich absolwentów podyplomowych studiów matematykiz elementami informatyki, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przekazywali nam, przez ten długi rok, swoją wiedzę matematyczno–informatyczną, za ten wielki trud edukacyjny. Wiedza i umiejętności Państwa przekazane nam umożliwiły pogłębienie posiadanych wiadomości oraz poszerzenie matematycznych horyzontów myślowych. Wykładowcy pracujący z nami posiadali wielką i szeroką wiedzę akademicką, a co najważniejsze potrafili ją bezbłędnie i w bardzo ciekawy sposób przekazać.

Muszę w tym miejscu pochwalić kierownika studiów prof. Jana Kurka, za bardzo trafny dobór kadry i wysoki poziom prowadzenia wszystkich zajęć. 

Prof. Wiesław Kamiński, wykładowca erudyta, mówiący nieskazitelną polszczyzną oraz językami obcymi, tak prowadził wykłady z informatyki, że my studenci traciliśmy poczucie czasu i żal było się rozstawać, gdy wykłady się kończyły. Roztaczał przed nami wizje sztucznej inteligencji, cyberkomputerów, które już niedługo być może zastąpią całkowicie ludzi. Będzie nam brakowało takich wykładów.

Prof. Wiesław Zięba, bardzo dowcipny, wesoły wykładowca, który bardzo umiejętnie poruszał się w modach, medianach, kwantylach oraz różnych średnich, starał się zawsze uzmysłowić nam, że jest to bardzo ważne i na pewno nam się przyda. Swoje zajęcia prowadził bardzo sprawnie, umożliwiał zadawanie pytań, a gdy ktoś się odezwał, często w nagrodę chodził do tablicy rozwiązywać ciekawe zadania. Czasami, w różnych zadaniach przewijało się miasto Puławy, które nadal budzi wielką miłość u profesora. Zajęcia te wspominamy bardzo ciepło.

Prof. Józef Tabor mawiał często: „niech Ci ostatni będą pierwszymi” i zawsze pytał tych studentów, którzy siedzieli w ostatnich ławkach. Nigdy nie zdarzyło mu się zapomnieć o sprawdzeniu pracy domowej, choćby miał to zrobić aż pod koniec zajęć. Aksjomaty, kule, przestrzeń metryczna i topologiczna, ciągi, zbiory wypukłe, asymptoty, miary odcinka oraz wszystkie twierdzenia i definicje trzeba było recytować i pisać jak inwokację z „Pana Tadeusza”.

Potrafił przy tym być bardzo wesoły, dowcipny, często udzielał nam cennych wskazówek do pracy na przyszłość. Na zajęciach zawsze była ciepła i przyjazna atmosfera. Żal nam będzie tych topologicznych twierdzeń i rozważań.

Mile wspominamy także dydaktyczne zawiłości, jakim oddawaliśmy się pod czujnym okiem dr. Piotra Pusza. Starał się on zaszczepić nam pewien niepokój duchowy, jaki powinien przyświecać w pracy pedagogicznej z uczniami w naszych szkołach. Analizował także dociekliwie meandry reformy edukacyjnej w Polsce oraz jej plusy i minusy. Skrupulatnie także oceniał i omawiał konspekty zajęć przez nas przygotowane.
Pozostali Państwo prowadzący zajęcia zasługują również na gorące słowa uznania i podziękowania za wiedzę i trud jej przekazywania. Windows, word, excel i internet nie mają dla nas już żadnych tajemnic, chociaż o takim sprzęcie komputerowym, pracowniach oraz oprogramowaniu niejeden nauczyciel ze szkół w terenie może tylko pomarzyć. Kalkulator graficzny i jego możliwości praktycznego zastosowania w szkole budziły nasze uznanie i podziw dla wszechstronności tak małego urządzenia. 

Słowa podziękowania należą się Danucie Błahuta, za wzorowe prowadzenie dokumentacji naszych studiów, grzeczne i spokojne przypominanie o terminach płatności oraz wszelkie koordynowanie naszych działań.

Uznanie należy się dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8 w Zamościu mgr. Józefowi Sroce, za stworzenie bardzo dobrych warunków do pracy dydaktycznej w placówce, która przez ostatni rok była niemal naszym drugim domem.

Na koniec mojego wystąpienia pozostawiłem postać kierownika studiów prof. Jana Kurka. W tym jednak przypadku pozwoliłem sobie napisać krótki wierszyk, poświęcony jego, jakże nietuzinkowej osobie.

„To jest kolejna laurka dla Profesora Kurka ”
Profesor Kurek, ten nasz fan nad fany,
Zawsze przychodzi na czas nam podany.
Zajęcia rozpoczyna raźnie i dużo prawi,
Choć czasami sen nas jeszcze trawi.
Pisze zadania, dyktuje trudne wzory
I troszczy się o nas, czy nikt nie jest chory.
Podaje coraz to nowe twierdzenia,
Jakby wypędzał z nas ciągle lenia,
Mówi zawsze szybko i bardzo ciekawie,
Nikt z nas już nie zaśnie, choćby leżał w trawie.
Robi często gesty, mówi słowo jasne,
A nasze umysły jakże czasem ciasne,
Czasem brew zmarszczy, marsową minę zrobi,
Wtedy jak makiem zasiał na sali się robi.
W przestrzeni afinicznej wartko się porusza,
A nas już do domu ciągnie tęskna dusza.
Często humory prawi i się głośno śmieje,
Wtedy na wykładach wesoło się dzieje.
My, już mocno zmęczeni, a On się rozkręca
I jak szwajcarski zegarek ciągle nas zachęca.
Na egzaminach ostry, twardy, sprawiedliwy
Jako tytan pracy, taki spolegliwy,
Ocenia nas dobrze, jak ojciec łaskawy,
Choć wtedy wypija jakoby mniej kawy.
Tak się dzieje na wykładach Profesora Kurka,
Dlatego też Jemu należna laurka.”

Kończąc to swoje wystąpienie pragnę jeszcze raz wszystkim serdecznie i gorąco podziękować. Postaramy się tę wiedzę, wpajaną nam przez rok, przekazywać naszym uczniom jak potrafimy najlepiej, zdając sobie sprawę, że daleko nam do poziomu wykładowców ze studiów.
Pragnę także zwrócić się do koleżanek i kolegów z roku, dziękując im za wspólnie spędzony czas w miłej, przyjaznej i rodzinnej atmosferze. Wierzę głęboko, że nie stracimy ze sobą kontaktu, a mając swoje adresy będziemy korzystać ze swoich wzajemnych doświadczeń, wiedzy i umiejętności.

Życzę wszystkim Państwu zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz wielu sukcesów w pracy naukowej i przekazywaniu swojej szerokiej wiedzy następnym pokoleniom uczniów i studentów.”

Absolwenci wręczyli obecnym władzom i wykładowcom kwiaty. Na zakończenie uroczystości wszyscy obecni zaśpiewali pieśń „Upływa szybko życie” oraz pozowali do wspólnej fotografii. 
  

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.