ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 Marszałek Henryk Makarewicz oraz wicemarszałek Teresa Królikowska przyjęli propozycję uczestniczenia w pracach Społecznej Rady Senatu WSZiA.


  

Wizyty

MARSZAŁEK W WSZiA

  Na zaproszenie władz WSZiA w Zamościu, 19 lutego w naszej uczelni gościli Henryk Makarewicz, marszałek województwa lubelskiego, oraz wicemarszałek Teresa Królikowska. Oboje przyjęli propozycję uczestniczenia w pracach Społecznej Rady Senatu WSZiA. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli rektor Jan Andreasik, prorektor Mieczysław Kowerski, prodziekan Bogdan Kawałko i kanclerz Janusz Różycki, dyskutowano nad możliwościami współpracy oraz udziału uczelni w kreowaniu rozwoju regionu lubelskiego.

Omawiano udział uczelni w przedsięwzięciach typu: strategia rozwoju regionu, Regionalna Strategia Innowacyjności, budowanie i realizacja programów związanych z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych, programów i projektów międzynarodowych, kształcenie kadr. Rektor Andreasik przedstawił dotychczasowe dokonania uczelni, w tym efekty prac na rzecz regionu. Zaproponował także katalog około 30 projektów i propozycji dialogu współpracy.

Marszałek Henryk Makarewicz z dużym uznaniem odnosił się do dokonań i podjętych inicjatyw, deklarując wsparcie, a także chęć daleko idącej współpracy. Marszałek Makarewicz i wicemarszałek Królikowska przyjęli także propozycję uczestnictwa w Społecznej Radzie Senatu WSZiA w Zamościu.
 

RED.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.