ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

Uczelnia zamojska zdobyła już ugruntowaną pozycję w kształceniu specjalistów informatyki na potrzeby małych i dużych przedsiębiorstw oraz różnych jednostek administracji publicznej.


  

Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy

INFORMATYKA W SŁUŻBIE REGIONU

    Komitet Naukowy i Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić po raz pierwszy sympatyków zastosowań informatyki w procesach podejmowania decyzji gospodarczych do udziału w dyskusji na forum I Konferencji „Informatyka w ekonomii”. 

Inicjatywa i miejsce odbycia I Konferencji nie są przypadkowe i mają wiele wątków racjonalnych. Młoda, prężnie rozwijająca się szkoła zamojska zdobyła już ugruntowaną pozycję w kształceniu specjalistów informatyki na potrzeby małych i dużych przedsiębiorstw oraz różnych jednostek administracji publicznej. Proces kształcenia realizowany według standardów systemu jakości ISO 9001:2000 kształtuje nawyki absolwentów zgodne z nowymi wymogami administrowania i zarządzania procesami gospodarczymi. 

Zgrupowana w WSZiA w Zamościu młoda kadra nauczycieli akademickich, szczególnie asystentów, jest gotowa podjąć każde wyzwanie do rozwoju informatycznych systemów kierowania procesami gospodarczymi.

Wśród wielu nie wymienionych powodów dodać należy relatywnie większe niż w innych regionach możliwości eksperymentowania naukowego w tematyce konferencji, wynikające z chęci wyrównania poziomu gospodarczego tutejszego regionu. Tematyka konferencji obejmuje: modelowanie procesów gospodarczych, ekonomię w ujęciu informatycznym, informatyczne systemy wspomagające podejmowanie decyzji gospodarczych. 

Konferencja odbędzie się 30 maja 2003 r. 
 
 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.