ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 Do nich należy Europa.

  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

FERIE Z UNIĄ

  Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, działające przy Centrum Badawczo-Szkoleniowym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, w ramach swojego głównego zadania, jakim jest upowszechnianie informacji i wiedzy na temat Unii Europejskiej i procesu integracji Polski z UE, zorganizowało 4 lutego 2003 roku prelekcję dotyczą problematyki europejskiej.

Uczestnikami wykładu była młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy dyrektora MDK w Zamościu Andrzeja Szumowskiego i było elementem programu Ferie 2003, organizowanego przez MDK. 

Istotnym punktem każdego z tych spotkań była projekcja filmu prezentującego kalendarium negocjacji pomiędzy Polską a Unia Europejską oraz charakterystykę poszczególnych państw członkowskich UE.

Zakres tematyczny zajęć obejmował między innymi takie zagadnienia, jak:

  • geneza powstania Unii Europejskiej

  • ojcowie Unii Europejskiej

  • symbole UE

  • instytucje UE

  • wprowadzenie Euro.

W trakcie zajęć odbył się też konkurs z nagrodami, podczas którego na pytania wykładowców odpowiadali uczestnicy. Wykłady odbywały się 
w Collegium Maius WSZiA. Dyrekcja MDK oraz RCIE zadeklarowały chęć dalszej współpracy w zakresie promocji problematyki integracji Polski z Unią Europejską. Wykładowcami podczas powyższych prelekcji byli pracownicy RCIE w Zamościu Paweł Pakuła i Adolf Wituch. 
 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.