ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

EUROPEJCZYCY Z KRASNEGOSTAWU

  6 marca 2003 roku Zespół Szkół w Izbicy zorganizował, pod patronatem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu, Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla szkół gimnazjalnych Powiatu Krasnystaw. Gośćmi byli przedstawiciele powiatu Krasnystaw, gminy Izbica oraz Kuratorium Oświaty - Delegatura w Chełmie. 

W konkursie udział wzięły następujące szkoły: Gimnazjum w Gorzkowie, Gimnazjum Publiczne w Rejowcu Fabrycznym, Gimnazjum w Siennicy Różanej, Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie, Zespół Szkół Nr 4 w Krasnymstawie, Zespół Szkół Nr 5 w Krasnymstawie, Gimnazjum w Rudniku i Gimnazjum w Izbicy. Konkurs składał się z części pisemnej (30 pytań testowych) oraz ustnej (quiz z pytaniami za 1 i 2 punkty). Pytania do konkursu przygotowali pracownicy RCIE w Zamościu. Przewodniczącym Komisji Konkursowej był Jerzy Pomorski – konsultant Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu, a w konkursie ze strony RCIE uczestniczyły także Zofia Kiełbińska-Ryń i Agnieszka Wiśniewska. Laureatami konkursu zostali:

  1. Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – I miejsce (w składzie: Magdalena Kozorys, Agnieszka Krasoń, Anna Talik)

  2. Gimnazjum w Izbicy – II miejsce (w składzie: Justyna Kiszczak, Anna Ziental, Anna Krzysztoń)

  3. Gimnazjum w Gorzkowie – III miejsce (w składzie: Ewelina Sowa, Paweł Staszak, Adam Wróblewski).

Na zakończenie imprezy wszyscy zebrani obejrzeli i wysłuchali montaż słowno-muzyczny, dotyczący Unii Europejskiej. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat zaświadczający o udziale w imprezie oraz materiały promocyjne Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu. Należy podkreślić ogromny wkład pracy wszystkich organizatorów z Zespołu Szkół w Izbicy, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektora Romana Kierepy, wicedyrektor Barbary Talik i nauczycieli Joanny Jabłońskiej i Doroty Wituch. Spotkanie nie odbyłoby się także bez zaangażowania i wsparcia finansowego Jerzego Babiarza – wójta gminy Izbica oraz innych sponsorów (Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Bank Spółdzielczy w Izbicy, PZU Oddział Krasnystaw, Samorządowy Ośrodek Oświaty w Izbicy, Biuro Posła RP Tadeusza Badacha, Biuro Posła RP Zbigniewa Janowskiego).
 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.