ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 Uczniom szkół podstawowych proponujemy konkurs plastyczny, w którym będą mogli przedstawić swoją dziecięcą wizję Wyższej Szkoły w epoce lodowcowej.


  

WSZiA od epoki lodowcowej do współczesności...

DNI OTWARTE

  Tradycją stało się już, że w dniach 20-21 marca Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu otwiera swe podwoje dla wszystkich uczniów regionu zamojskiego. W tym czasie bowiem organizowane są DNI OTWARTE uczelni. I tak, jak w poprzednich latach WSZiA zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z przygotowanych atrakcji.

W czwartek wielbicieli gier fabularnych i fantastyki zapraszamy na wykład dr. Jacka Feduszki, dotyczący technik oblężniczych od X do XVIII wieku, a także do udziału w konkursie wiedzy o fantastyce. Gimnazjalistów zapraszamy do PAINTBALLA przy komputerze. Paintball sport to obecnie najmodniejsza gra – zabawa strategiczna na świecie dla wszystkich, którzy lubią mocne wrażenia i sportową rywalizację. Odwołuje się w dużym stopniu do fantazji, a w niewielkim do rzeczywistości. W wydaniu wirtualnym jest to zabawa w pełni bezpieczna. 

Uczniom szkół podstawowych proponujemy konkurs plastyczny, w którym będą mogli przedstawić swoją dziecięcą wizję Wyższej Szkoły w epoce lodowcowej. 

21 marca odbędzie się finałowa rozgrywka III edycji konkursu Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym, w którym nagrodą jest, podobnie jak w ubiegłym roku, komputer multimedialny.
Tego dnia odbędzie się także Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej i Warsztaty Giełdowe dla szkół ponadgimnazjalnych. Zwolennicy gier fabularnych będą mogli wziąć udział w turnieju RPG i wysłuchać wykładu ks. Tomasza Źwiernika. 

Nie zapomniano także o kondycji fizycznej uczestników DNI OTWARTYCH. W hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się rozgrywki sportowe w trzech dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa i piłka koszykowa. Zgodnie z tradycją ubiegłych lat, w rozgrywkach wezmą udział studenci i kadra uczelni oraz drużyny szkół, które zgłoszą chęć udziału. 

Odrobinę wytchnienia od naukowej atmosfery znajdą ci wszyscy, którzy zechcą spędzić piątkowy wieczór w towarzystwie poezji Anny Jawor (laureatki konkursów: DEBIUT i Szukamy polskiego Szekspira) i muzyki zespołu Fever.
 

Anna Sacewicz


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.