ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Bezpłatne studia dzienne

UCZ SIĘ I NIE PŁAĆ

 Czy można studiować bezpłatnie w uczelni niepaństwowej? Oczywiście, że tak. Wystarczy, starając się o przyjęcie na studia dzienne, mieć dobre świadectwo maturalne. 

- Już od trzech lat uczelnia przyznaje kandydatom na studia „stypendia na dzień dobry”, które są równoznaczne z refundacją czesnego na wszystkich kierunkach studiów w trybie dziennym. Otrzymały je dotychczas 23 osoby, w zdecydowanej większości kandydaci na informatykę. Co to dla nich oznacza? Przez pierwszy semestr nie płacą za studia, a po sesji zimowej, jeśli wciąż mają dobre oceny, zdobywają stypendia naukowe i nadal nie płacą – mówi Katarzyna Kimak, kierownik Biura Rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. 
Podczas tegorocznej rekrutacji uczelnia zamierza na większą skalę promować najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu BEZPŁATNE STUDIA DZIENNE. 

Prawo do studiowania w tym systemie mają kandydaci na studia dzienne, którzy złożą dokumenty w pierwszej turze rekrutacji (do 25 lipca 2003 r.). Otrzymają najwyższą punktację w konkursie świadectw dojrzałości, czyli od 25 punktów wzwyż (maksymalnie mogą uzyskać wg uczelnianej skali 34 punkty). 

Największe znaczenie w punktacji mają oceny z przedmiotów kierunkowych. Np. na administracji szczególnie premiowane są język polski i historia. Na ekonomii – matematyka i geografia, biologia i fizyka na fizjoterapii, matematyka i informatyka - na kierunku informatyka i ekonometria. 

Kandydaci na studia, wyłonieni przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, są zwolnieni przez pierwszy semestr z opłaty czesnego, niezależnie od kierunku, jaki wybrali. A po sesji zimowej, jeśli w dalszym ciągu osiągają dobre wyniki (średnia od 4,0), będą objęci funduszem stypendialnym Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi i uczelni. WSZiA co roku przyznaje od 100 do 150 stypendiów naukowych dla swoich najlepszych studentów. 
 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.