ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Współpraca międzynarodowa

BELGOWIE W ZAMOŚCIU

Jochen Mariën, student III roku informatyki w Katholieke Hogeschool Kempen w Belgii przyjechał do Zamościa (2 marca br.) na praktyki zawodowe. Jego przyjazd jest wynikiem współpracy, w ramach programu Socrates Erasmus, uczelni belgijskiej i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. 

Jochen zdał już egzaminy końcowe na III roku. Natomiast ocena z praktyk poza granicami kraju będzie miała istotny wpływ (50 proc.) na punktację ostateczną całego toku studiów. Belgijski student przez trzy miesiące, po zapoznaniu się ze strukturą organizacyjną, uwarunkowaniami i funkcjonowaniem Zamojskiej Korporacji Energetycznej, będzie opracowywał model sieci teleinformatycznej przedsiębiorstwa. Wykorzystując język Borland „Delphi”, zaprojektuje oprogramowanie systemu ewidencji obiektów technicznych ZKE. 
WSZiA umożliwiła studentowi odbycie praktyk w Zamościu i opiekuje się nim w czasie pobytu w Polsce. 

Belgijski wykładowca 

8 marca natomiast do Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, w ramach programu Socrates Erasmus, przyjechał wykładowca z partnerskiej uczelni w Belgii (Katholieke Hogeschool Kempen). Profesor Thierry Taverna przeprowadził z zamojskimi studentami zajęcia z „IT service management by the ITIL metodology” (zarządzanie usługami informatycznymi metodą ITIL) . 
Zajęcia miały charakter fakultatywny i przeznaczone były dla dwóch grup studentów z I i II roku informatyki. Studenci mieli niepowtarzalną okazję do zapoznania się z technologią od niedawna stosowaną w angielskich i belgijskich firmach, a dotyczącą jakości usług. Na zakończenie zajęć otrzymali certyfikaty. 

 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.