ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Stypendia zagraniczne

BELGIJSKI STYPENDYSTA W WSZiA

   Rozmowa z Jochenem Mariën, studentem Katholieke Hogeschool Kempen w Belgii, stypendystą WSZiA w ramach programu Socrates Erasmus.

- Pierwsze wrażenia po przyjeździe do Polski...

- Bardzo pozytywne. Spodziewałem się dużo mniejszego pokoju. (żartuje) Belgijscy stypendyści nie mają takich apartamentów. 

- Czy wszyscy studenci uczestniczą w zagranicznych praktykach zawodowych? 

- Tylko nieliczni wyjeżdżają za granicę, większość odbywa praktyki na miejscu. Ja podczas praktyk będę pracował w Zamojskiej Korporacji Energetycznej. 

- Co zamierzasz robić po studiach licencjackich? 

- Zamierzam szukać pracy, a nie jest tak bardzo kolorowo, jeśli chodzi o oferty dla informatyków. Jeśli nie znajdę pracy, będę dalej studiował na studiach magisterskich. 

- Zarekomenduj swoją uczelnię.

- Nie jest to uczelnia duża. Studiuje w niej ok. 2 tys. osób. Są tu wydziały – ekonomiczny, inżynierii przemysłowej, technologii żywienia, ochrony zdrowia i rolnictwa. Jesteśmy jedną z niewielu uczelni w kraju, która posiada wydział rolniczy. Kempen w nazwie uczelni, to określenie regionu geograficznego słynnego z gliniastych ziem i uprawy kukurydzy. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Małgorzata Bzówka


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.