ISSN 1505-6058

NR 17 MARZEC 2003 R.

CENA 1 ZŁ

 

Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała (Uchwała Nr 80 z dn. 27 lutego 2003 r.) wniosek Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu o utworzeniu studiów licencjackich na kierunku pedagogika. Tym samym pozytywnie oceniła przygotowanie uczelni do realizacji tego kierunku – koncepcji kształcenia, planów studiów i programu nauczania, bazy materialnej i dydaktycznej oraz wymagań kadrowych. 

Student pedagogiki, oprócz wiedzy ogólnej z zakresu filozofii, socjologii, etyki zawodowej, badań pedagogicznych, informatyki i języka obcego, pozna zagadnienia z biomedycznych podstaw rozwoju, historii i teoretycznych podstaw wychowania, dydaktyki ogólnej, pedagogiki społecznej i pedagogiki pracy...  >>
Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.