ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


Jerozolima. Góra Syjon. Gołąb opadający na tle murów kościoła Zaśnięcia, zbudowanego w miejscu, gdzie Najświętsza Maria Panna zapadła w wieczny sen.Tysiące wiernych chrześcijan zmierzających do Bazyliki Grobu Pańskiego na Procesji Światła.Jerozolima. Widok Starego Miasta, w centrum Góry Oliwnej jaśnieje Świątynia Jerozolimska. 

  

ŹRÓDŁO

Około roku 1800 p.n.e. człowiek o imieniu Abraham opuścił swój dom, aby rozpocząć długą podróż do kraju Kanaan, Ziemi Obiecanej, znanej dziś jako Izrael. Dokonał tego zgodnie z wolą Pana. Tak oto narodził się monoteizm. 

Setki lat później Mojżesz, wypełniając Dziesięć Przykazań, poprowadził naród Izraela do Ziemi Obiecanej.

Ponad 1000 lat minęło, nim narodził się Jezus w mieście Betlejem. Poprzez głoszenie Słowa Bożego w Galilei i Jerozolimie objawił światu chrześcijaństwo. 

Na początku VII wieku pojawił się islam, kiedy to prorok Mahomet doznał pierwszego objawienia na Górze Hira, na północny wschód od Mekki. 
Tak oto na rozległym terenie pomiędzy rzekami Eufrat i Tygrys w Mezopotamii, Nilem w Egipcie a Morzem Śródziemnym narodziły się trzy monoteistyczne religie: judaizm, chrześcijaństwo i islam. Kiedy religie zostały ustanowione, a miejsca dla nich święte zdobyły uznanie, ziemie Izraela zaczęli odwiedzać pielgrzymi. Prawdopodobnie pojęcie pielgrzymki jako potrzeby religijnej pochodzi z czasów biblijnych, zaś najważniejszym jej punktem była Świątynia w Jerozolimie. 

„Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów.” (Pwt 16,16) (tłum. wg BT)

Chrześcijańscy pielgrzymi odwiedzali Jerozolimę już w II wieku, lecz odbywanie pielgrzymek zdecydowanie przybrało na sile około wieku IV, a zwłaszcza po wizycie świętej Heleny, matki I Imperatora Bizancjum, Konstantyna Wielkiego. W nawiązaniu do tej wizyty Konstantyn wybudował martyrium – Bazylikę Grobu Pańskiego, dla zaznaczenia miejsca, które matka rozpoznała jako Golgotę, tj. miejsce, gdzie ukrzyżowano Chrystusa.

Dla muzułmanów Jerozolima została ustanowiona miastem świętym pod koniec VII wieku, kiedy wybudowano meczet Kopuła na Skale (na Wzgórzu Świątynnym „al-Haram al-Sharif”). To właśnie tam, według tradycji islamskiej, prorok Mahomet wzniósł się do nieba. 

Wystawa „Źródło”, która towarzyszyła VIII Zamojskim Dniom Filmu Religijnego, zawierała 30 fotografii przedstawiających stacje na historyczno-religijnej drodze o olbrzymim znaczeniu dla różnych religii, ze szczególnym zaznaczeniem miejsc świętych dla chrześcijaństwa, wkraczającego w trzecie tysiąclecie. 

Zaprojektowana została przez Wydział Spraw Publicznych Izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Jerozolimie.

Projekt: Hava Mordohovich; zdjęcia: Hanan Isachar, 1999/2000;
tłum. z języka angielskiego: Monika Borkowska, Marek Krawczuk; 
konsultacja: ks. dr Eugeniusz Derdziuk 
opracowanie: Danuta R. Kawałko


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.