ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁInauguracja wystawy "Źródło"

Ambasador Szewach Weiss podczas rozmowy z władzami uczelni

Ambasador Szewach Weiss w towarzystwie organizatorów "Sacrofilmu", ks. Wiesława Mokrzyckiego i dyr. kina "Stylowy" Andrzeja Bubeły

  

VIII Zamojskie Dni Filmu Religijnego„Sacrofilm”

SPOTKANI W DRODZE ...
DO JEDNEGO OJCA

Nazwa corocznej imprezy, będącej ważnym wydarzeniem kulturalnym Zamościa, jest rozbudowana, ale nie oddaje tego, co zawiera program. Wykracza on bowiem daleko poza problematykę filmową. Tym razem, oprócz zestawu 10 filmów prezentowanych w kinie „Stylowy”, uczestnicy Sacrofilmu mogli wysłuchać w kościele Św. Krzyża koncertu muzyki sakralnej i filmowej w wykonaniu braci Piotra i Pawła Dowgań z Ukrainy, obejrzeć w Collegium Novum wystawę „Źródło” oraz wziąć udział w nabożeństwie ekumenicznym katolicko–prawosławnym w kościele Św. Michała.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji uczestniczyła w organizacji Sacrofilmu już po raz trzeci i to właśnie w salach wykładowych uczelni spotykali się zainteresowani tym przedsięwzięciem. 

Przegląd rozpoczął się 8 listopada wykładem inauguracyjnym, wygłoszonym przez arcybiskupa prof. dr. hab. Józefa Życińskiego.

Arcybiskup mówił o inspiracjach ewangelicznych w chrześcijańskiej odpowiedzialności za kulturę. Wyjaśniał, w jaki sposób krzewić ją wśród najbiedniejszych, przestrzegał przed komercjalizacją życia. Wielokrotnie podczas wykładu przywoływał jako przykład skrajnej komercjalizacji programy „reality show” typu Big Brother. 

Tego samego dnia ks. abp Józef Życiński, ks. bp Jan Śrutwa i ks. Wiesław Mokrzycki otworzyli w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza wystawę pt. „Źródło”, przygotowaną przez WSZiA przy pomocy ambasady Izraela w Polsce. 

We wtorek, 12 listopada wykład wygłosił ks. dr Krzysztof Guzowski, który zapoznał słuchaczy z rolą czasu i historii w życiu każdego człowieka. Rozpoczął definicją historii jako dziania się faktów w czasoprzestrzeni, w której punkt odniesienia zwany jest teraźniejszością, zaś etapy przed i po – przeszłością i przyszłością. Ks. dr Guzowski przywołał także słowa Zbigniewa Herberta, który twierdził, że historia to złowieszcza siła, której człowiek musi się wyrwać, jeśli chce się zrealizować. Realizacja samego siebie to dążenie do osiągnięcia szczęścia, które jest z kolei pochodną wewnętrznego pokoju. 

Następnego dnia wszystkich zebranych w sali wykładowej WSZiA powitał słowami „Szczęść Boże” arcybiskup Szymon, który mówił o kulcie Maryi w Cerkwi Prawosławnej. Podczas wykładu wskazał na fakt, że ludzie również dali Bogu „coś” najcenniejszego. Dali Maryję, Matkę, Bogurodzicę. W przepiękny sposób przytaczał przykłady sytuacji, w których Matka Boska wstawiała się za ludźmi, kiedy prosiła o łaski dla nich. Charakterystyczne dla Kościoła prawosławnego jest przemilczanie zjawisk, które są nadprzyrodzone, niepojęte przez rozum. 
Abp Szymon mówił także o zwyczajach prawosławnych, wskazywał na różnice i podobieństwa między religią prawosławną i katolicką. 

14 listopada Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji gościła ambasadora Izraela w Polsce prof. Szewacha Weissa. Rano, po spotkaniu z kierownictwem uczelni ambasador zapalił znicz na pomniku Martyrologii Żydów przy ul. Prostej i odwiedził teren obozu zagłady w Bełżcu.

O godz. 1400 wygłosił wykład na temat swojej wizji dialogu polsko–żydowskiego. Ambasador, urodzony w Borysławiu koło Lwowa, z sentymentem wspominał swoje polskie korzenie. Przypominał obrazy sprzed wojny i spustoszenie, które przyniosła II wojna światowa. Obecnie pozostało niewiele pamiątek kultury żydowskiej, tym większe budzą więc zainteresowanie. 

Ambasador Szewach Weiss opowiadał o tym, co dla każdego Żyda jest najważniejsze, co stanowi treść jego całego życia - o religii. Ponad 150 osób słuchało jego wspomnień o synagogach i bożnicach, które dla Żydów spełniały rolę nie tylko świątyń, ale także centrów kultury, edukacji czy polityki. Mówił także o holokauście, problemie wojny izraelsko–palestyńskiej, antysemityzmie. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji gościła w swych murach również prof. dr. hab. Eugeniusza Sakowicza (15 listopada), który wraz z uczestnikami wykładu zastanawiał się, czy islam jest religią terrorystów. 

- Religia uważająca siebie za drogę pokoju i miłości oraz posłuszeństwa wobec Allaha ukazywana jest bardzo często w kontekście terrorystycznych działań dokonywanych przez ugrupowania fundamentalistyczne. Ludzie boją się nie tyle doktryny islamu, ile przemocy i terroryzmu, który został przypisany islamowi jako całości przez środki masowego przekazu. Jednak frakcje czy partie islamu opierające się na ideologii fundamentalizmu w istocie rzeczy niewiele mają wspólnego z religią. Lęk przed islamem jest potęgowany widzeniem tej religii w krzywym zwierciadle. Nie bez znaczenia jest także powszechna niewiedza i ignorancja. Dla przeciętnego obywatela Zachodu islam kojarzy się ze świętą wojną, z haremem, z terroryzmem, bądź też „Księgą tysiąca i jednej nocy”. Prawdziwi muzułmanie cenią życie moralne i oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużnę i post - mówił prof. Sakowicz.

Wykładom odbywającym się w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji towarzyszyły codzienne projekcje filmowe w kinie „Stylowy”. Wszystkie, należąc do kategorii kina moralnego niepokoju, dotyczyły wyborów życiowych, podejmowały problematykę znaczenia religii, rodziny, sumienia w życiu każdego człowieka. 

Organizatorami ósmej edycji przeglądu byli: kino „Stylowy”, parafia p.w. św. Antoniego w Dyniskach oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. 

Anna Sacewicz 
Janusz Różycki


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.