ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

SZKOLNE KLUBY EUROPEJSKIE

W dniach 8 – 9 listopada 2002 roku odbyło się w Krasnobrodzie szkolenie adresowane do nauczycieli będących opiekunami Szkolnych Klubów Europejskich (SKE).

Tematyka szkolenia obejmowała między innymi: formy działania Szkolnego Klubu Europejskiego (zastosowanie aktywnych technik uczenia w edukacji europejskiej), zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem „siedmiu inteligencji” – Polska - UE w siedmiu odsłonach, zastosowanie pakietu do pracy w klubie – realizacja wybranego scenariusza z pakietu SKE, projekt jako efektywna metoda pracy SKE. Planowanie projektów – praca w zespołach, prezentacja zaplanowanych przez uczestników projektów, jakie zrealizują ze swoimi klubami. 

Tworzenie SKE jest bardzo ważną inicjatywą, która ostatnio intensywnie rozwija się w Polsce (obecnie jest w Polsce około 2.100 SKE). Jest to tym bardziej cenne, że to właśnie opiekunowie tych klubów oraz ich członkowie, czyli uczniowie są jedną z najbardziej opiniotwórczych grup społecznych, a to wszystko czego nauczą się młodzi ludzie, aktywnie pracując w tych klubach, będzie pomagało poznać i zrozumieć Unię Europejską. 

Uczestnikami szkolenia było 75 nauczycieli pochodzących ze szkół różnego szczebla (podstawowe, gimnazja i średnie) z terenu obecnego województwa lubelskiego. Szkolenie było jednym z cyklu szkoleń organizowanych w całej Polsce dla około 2.600 nauczycieli. Zajęcia przeprowadzone zostały przez trenerów z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: Jolantę Czajkowską, Wojciecha Gzik, Michała Pawlęga. 

Przeprowadzenie szkolenia było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który wspólnie z Fundacją im. Kronenberga przygotował pakiet szkoleniowy dla uczestników szkolenia.

W programie szkolenia znalazła się prezentacja na temat działalności oraz roli RCIE w Zamościu w informowaniu społeczeństwa o UE, której dokonał Bogdan Kawałko, dyrektor RCIE w Zamościu. Natomiast Janusz Różycki, wicekanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przedstawił krótką charakterystykę uczelni oraz organizowane przedsięwzięcia. Uczestnicy otrzymali pakiet szkoleniowy, materiały RCIE oraz foldery informujące o Unii Europejskiej.

Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.