ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

PROGRAM INFORMOWANIA SPOŁECZEŃSTWA

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora Generalnego Grażynę Kacprowicz przyznał Regionalnemu Centrum Informacji Europejskiej działającemu przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu 3 dotacje celowe na wsparcie działań realizowanych przez RCIE w Zamościu (w lipcu, wrześniu i listopadzie 2002 roku).

Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie a Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, przy której działa Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, kwota dotacji musi być przeznaczona na realizację Programu Informowania Społeczeństwa (PIS). 

W ramach grantu RCIE w Zamościu może dofinansować następujące działania: wsparcie etatów osób obsługujących punkt informacyjny RCIE, wyjazdy służbowe w regionie objętym działalnością RCIE dla osób pracujących w RCIE w ramach realizacji PIS, materiały promocyjne RCIE (w tym gadżety, tablice informacyjne, chorągiewki itp.), szkolenie dla opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich, szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych, rozbudowa biblioteczki podręcznej RCIE oraz aktualizacja baz danych prawa polskiego - LEX i europejskiego - CELEX), wsparcie działań promocyjnych Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu.

RCIE zobowiązane jest do wykorzystania dotacji ściśle z określonymi warunkami i tylko na wskazane powyżej działania w terminie do końca 2002 roku. Po wykorzystaniu kwoty dotacji RCIE w Zamościu zobowiązane jest do opracowania rozliczenia finansowego oraz sprawozdania merytorycznego. Łącznie z powyższymi Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu otrzymało do tej pory 6 grantów na realizację Programu Informowania Społeczeństwa o Unii Europejskiej. 

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.