ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Biuro Karier i Certyfikacji 

PRAKTYKI STUDENCKIE

Każdy student studiów dziennych WSZiA w Zamościu, zgodnie z programem studiów, ma obowiązek odbycia praktyk dyplomowych. Ich celem jest pogłębienie praktycznej wiedzy, związanej z wybranym przez studenta tematem pracy dyplomowej i kierunkiem studiowania, gromadzenie materiałów i prowadzeniem prac badawczych. 

W roku akademickim 2002/2003 praktyki podzielono na dwie części: 4-tygodniową praktykę zawodową w semestrze zimowym (2-27 września 2002 r.) oraz 2-tygodniową praktykę dyplomową (24 lutego - 7 marca 2003 r.).

W tym roku praktyki odbyło 125 studentów wszystkich kierunków studiów dziennych. 15 osób zostało częściowo lub całkowicie zwolnionych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej ze względu na udział w badaniach ankietowych koniunktury gospodarczej w województwie lubelskim. 

Najbardziej popularnymi miejscami odbywania praktyk były instytucje publiczne, takie jak m.in.: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (5 studentów), „Multicomp” Spółka Jawna, (5 studentów) oraz Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Zamościu (4 studentów). Równie popularna okazała się nasza uczelnia, gdzie praktyki odbyło 6 studentów (czwórka z administracji oraz dwie osoby z ekonomii).

Po odbyciu praktyki studenci złożyli stosowne sprawozdania z realizacji praktyki. Ponadto każdy student, który odbył praktykę, otrzymał wpis w indeksie wraz z oceną. Średnia ocen z praktyk wyniosła 4,97. 


Paweł Pakuła


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.