ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

POZDROWIENIE PAPIESKIE

„Ojciec Święty Jan Paweł II z serca udziela apostolskiego błogosławieństwa Personelowi Pedagogicznemu, studentom i rodzicom Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, aby czerpiąc z Ducha Świętego moc, mądrość, miłość i prawdę, dawali swoim życiem świadectwo wierności Bogu i Ewangelii."

Oscar Rizzato
Archiepiscopus
Eleemosynarius Apostolicus

Ex Aedibus Vaticanis, die 6.11.2002”

Błogosławieństwo apostolskie tej treści przekazał na ręce wicekanclerza Janusza Różyckiego ks. Wiesław Mokrzycki 30 listopada 2002 r.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni za pamięć i słowa pozdrowienia ze stolicy watykańskiej - powiedział podczas spotkania wicekanclerz Janusz Różycki.

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.