ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

NOWE WYDAWNICTWA

We wrześniu 2002 roku Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wydała folder propagujący funkcje i zadania RCIE w Zamościu. 

Folder w formie składanki w formacie A 4 o dominujących barwach żółtej i niebieskiej zawiera 5 głównych bloków tematycznych: charakterystykę Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu, ofertę dla klientów RCIE, opis doświadczeń RCIE w Zamościu dotyczących problematyki Unii Europejskiej oraz integracji Polski z UE, charakterystykę Centrum Badawczo–Szkoleniowego, przy którym funkcjonuje RCIE, dane tele-adresowe oraz informację na temat personelu pracującego w  RCIE, dane tele-adresowe Punktów Informacji Europejskiej (PIE) afiliowanych przy RCIE w Zamościu mieszczących się w: Dom Kultury w Tomaszowie Lubelskim, Urzędzie Miasta i Gminy w Szczebrzeszynie, Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju, Zespole Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie, Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, Urzędzie Gminy w Mirczu. 

Folder został opracowany i przygotowany przez pracowników RCIE z myślą o tym, aby rozpowszechniać go wśród wszystkich klientów odwiedzających RCIE i PIE w celu promocji działalności w regionie i kraju. Publikacja będzie także rozpowszechniana wśród młodzieży uczestniczącej w lekcjach pokazowych organizowanych w WSZiA dla młodzieży szkół różnego szczebla.

W październiku 2002 roku Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 
w Zamościu wydało nakładem 3.000 egzemplarzy publikację pt. „Drogi integracji”. Zakres tej pozycji książkowej obejmuje następujące tematy: Unia Europejska – historia i rozwój, Ojcowie Zjednoczonej Europy, Organizacja Unii Europejskiej – filary, instytucje Swobody, Państwa członkowskie i państwa stowarzyszone, Symbole UE, Droga Polski do Unii Europejskiej - obszary negocjacyjne, Programy przedakcesyjne i fundusze strukturalne, Szkolne Kluby Europejskie. 

Publikacja wydana w kolorowej szacie graficznej liczy 54 strony formatu A5. Publikacja będzie także rozpowszechniana wśród młodzieży uczestniczącej w lekcjach pokazowych organizowanych w WSZiA dla młodzieży szkół różnego szczebla.

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.