ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Pięć lat dla edukacji i regionu

MONOGRAFIA 5-LECIA

 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, z okazji swego jubileuszu wydała książkę „Pięć lat dla edukacji i regionu”.  Wydawnictwo jest obrazem dokonań uczelni w pięcioleciu. 

W części poświęconej działalności i rozwojowi uczelni ukazano początki funkcjonowania szkoły i wydarzenia poprzedzające jej powołanie, misję szkoły, jej strukturę organizacyjną i władze, posiadaną bazę materialną i dydaktyczną. 

Opisano tu również organizację kształcenia, działalność i dorobek katedr, ze szczegółowym wykazem dorobku naukowego pracowników uczelni. W osobnych rozdziałach zamieszczono informacje o ruchu studenckim oraz międzynarodową i proeuropejską działalność szkoły, a także podejmowane działania na rzecz miasta i regionu.

Zaprezentowano gości odwiedzających i współpracujących z uczelnią. W bogato ilustrowanym kalendarium ukazany został zapis istotnych dla życia szkoły wydarzeń z lat 1997-2002. 

Wydawnictwo uzupełnia aneks z wykazami: dokumentów istotnych dla powołania i funkcjonowania uczelni, wydawnictw oraz pracowników, których szkoła zatrudnia. 

W aneksie zamieszczono także wykazy absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich oraz słuchaczy studiów podyplomowych od roku 1997 do końca września 2002 r.

Monografia stanowi kompletny zapis życia Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, opracowany i zredagowany przez Danutę i Bogdana Kawałko.

Książkę można nabyć w cenie 29,50 zł w: Collegium Maius WSZiA przy ul. Akademickiej 4 (Centrum Badawczo-Szkoleniowe), Collegium Novum WSZiA przy ul. Sienkiewicza 22 (portiernia), Salonie Prasowo-Książkowym S.C. Bożena i Jarosław Sosota KOLPORTER S.A. (Zamość ul. Kołłątaja 2/4/6 - w Hotelu Orbis), w Hrubieszowie przy ul. Mickiewicza 1c, w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 67. 

RED.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.