ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Konkurs na logotyp ISO 

PROJEKT Z RATUSZEM

Jacek Pasieczny, absolwent Państwowego Liceum Plastycznego w Zamościu, obecnie student ASP w Krakowie zdobył I nagrodę w konkursie na logotyp ISO zorganizowany przez naszą uczelnię. Jury podkreśliło w swojej decyzji, że projekt jest oryginalny i zawiera elementy wymagane przez organizatorów czyli symbolikę Zamościa, uczelni i certyfikatu. 

We wrześniu młodzież PLP pod okiem dyrekcji szkoły przygotowywała projekty na logotyp ISO dla naszej uczelni. W efekcie do końca września do uczelni wpłynęło prawie 30 projektów kilkunastu uczniów i absolwentów zamojskiego „plastyka”. 

Jury konkursowe w osobach – rektor prof. dr hab. Ryszard Orłowski, kanclerz dr inż. Jan Andreasik oraz dyrektor biblioteki Danuta R. Kawałko - zadecydowało że najlepszą pracę wykonał Jacek Pasieczny. 
 

RED.


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.