ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Z pracy kół naukowych 

STUDENCI W KOROSZCZYNIE

 Nowoczesny terminal samochodowy w Koroszczynie. Łączna powierzchnia 46,46 ha. Sprawna obsługa celna. Miejsce, które na pewno warto zobaczyć. 

To właśnie tam 29 listopada br. udała się młodzież z koła administratywistów WSZiA, aby m.in. zapoznać się z pracą celników. Terminal powstał wg projektu profesora Wojciecha Bonenberga w odległości 4 km od przejścia granicznego z Białorusią w Kukurykach. Wraz z drogą celną, monitorowaną przez ponad 130 kamer, stanowi on część terytorium tego przejścia. W części budżetowej terminalu mieści się budynek główny, a w nim: siedziba straży granicznej, służby celne, poczta, bank, firmy spedycyjne, transportowe, hala kontroli pojazdów, miejsce odpraw weterynaryjnych, szereg butików z różnym asortymentem oraz restauracja. Na terenie znajdują się także parkingi, stacje obsługi pojazdów i stacja benzynowa.

W terminalu dokonuje się odpraw granicznych: celnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych. Obiekt zaopatrzono w ruchome rampy, ułatwiające kontrolę celną pojazdu, budynek kontroli specjalnej wyposażony w sprzęt specjalistyczny. Ciągi komunikacyjne zostały tak skonstruowane, by samochody wjeżdżające, i te które terminal już opuszczają - nie mieszały się. Terminal wyposażony jest w 6 wag dynamicznych, służących do ważenia nacisków osi i 2 wagi stacjonarne. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren obiektu są ważone i prześwietlane. 

Terminal w Koroszczynie jest nowoczesną i zarazem największą inwestycją o znaczeniu międzynarodowym przy wschodniej granicy Polski. Jak się dowiedzieliśmy, jest to jedyne miejsce, które łączy Moskwę z Europą Zachodnią. Odgrywa istotne znaczenie dla usprawnienia odpraw celnych i poprawy obsługi ruchu towarowego. Każdego dnia przez terminal „przechodzi” ok. 1 000 pojazdów, w miesiącach: marzec, kwiecień, czerwiec, listopad, grudzień liczba ta sięga 1600.

Przepustowość terminalu wynosi jednak 4 000 aut na dobę. 

Dawniej, kolejki TIR-ów sięgały nawet 30 km, a warunki odprawy nie odpowiadały elementarnym wymaganiom. Stąd narodził się pomysł budowy nowoczesnego przejścia granicznego - Terminalu Samochodowego Koroszczyn, działającego od 1999 roku. Budowa terminalu kosztowała 140 mln zł, z tego 111 mln zł pokrył Skarb Państwa.

Pozostałą kwotę wyłożyło Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. (BPH, Elektrim, Exbud, Kopex, ConsEco, Mostostal Warszawa, Stalexport, Skarb Państwa) założone w 1993 r. 

Joanna Giruć


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.