ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ

 
  

Kariery w WSZiA

PODJĄĆ WYZWANIE

 Wybór przez kilkudziesięciu czy kilkuset ludzi na odpowiedzialne stanowiska radnego, starosty czy wójta na pewno jest sukcesem dla tego, komu wyborcy zaufali. Zapytaliśmy naszych studentów i absolwentów, którzy pełnią te odpowiedzialne funkcje, czy studia pomogły im w zrobieniu kariery. 

Krzysztof Jan Rusztyn – absolwent studiów podyplomowych na kierunku informatyka, radny w powiecie zamojskim, od 12 lat pracuje w administracji samorządowej, jest dyrektorem wydziału spraw obywatelskich w UM w Zamościu. 

- Studia ułatwiły mi dostęp do nowoczesnych narzędzi, umożliwiły weryfikację własnych umiejętności. Najbardziej w życiu zawodowym przydaje mi się wiedza z zakresu programowania. Na pewno nie był to czas stracony. 

Marian Jan Kurzyna – absolwent studiów podyplomowych na kierunku matematyka z elementami informatyki, radny w powiecie biłgorajskim, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

- Zdecydowanie najwyżej oceniam poziom studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji, a obiektywnie mogę dokonać takiego porównania, gdyż jestem absolwentem pięciu różnych uczelni. Kadra bardzo wymagająca i obiektywna w swoich ocenach. Profesor Kurek, którego szczególnie wspominam, potrafił nie tylko zmobilizować studentów do maksymalnego wysiłku, ale przy tym dowartościowywał nas. Sprawił, że prawie wszyscy studia te ukończyli. 

 

 

 

 

Stanisław Siek – absolwent administracji zaocznej, pełni obowiązki zastępcy wójta w Komarowie, kierownik referatu rozwoju gospodarczego. Od 20 lat pracuje w administracji państwowej i samorządowej. 

- Nie ulega wątpliwości, że ukończenie studiów umożliwiło mi osiągnięcie sukcesu zawodowego. Staram się ciągle nadrabiać braki, dlatego nie poprzestałem na studiach licencjackich i magisterskich. W tej chwili kończę studia podyplomowe. W związku z tym, że w pracy zawodowej zajmuję się szeroko pojętą gospodarką gruntami, najbardziej dla mnie praktyczną dziedziną okazało się prawo cywilne. 

 

 

Stanisław Grześko – student III roku administracji zaocznej, ponownie powołany na zastępcę wójta w gminie Zamość (3 rok sprawuje tę funkcję). 

- Studia pomagają mi w poruszaniu się w prawie, interpretacji przepisów. Potrafię zweryfikować opinie radców prawnych. Wspierając się wzajemnie, unikamy błędów, szybciej je eliminujemy. Z administracją łączy się nierozerwalnie system zarządzania, mechanizmy wspomagające kierowanie ludźmi. Na moim stanowisku wiedza z tych dziedzin jest bardzo potrzebna, a przeze mnie praktycznie wykorzystywana. 

 

 

 

 

 

Ryszard Gliwiński – student III roku administracji zaocznej, ponownie wybrany na wójta w gminie Zamość (3 rok sprawuje tę funkcję). 

- W administracji pracuję od 20 lat i należałoby się spodziewać, że niczego się na studiach nie nauczę. Nic bardziej błędnego. Studia ugruntowały moją wiedzę, a takie przedmioty, jak prawo cywilne, gospodarka finansowa czy postępowanie administracyjne są dla mnie bardzo przydatne w codziennej pracy. 

 

 

 

 

Marek Ciastoch – absolwent studiów podyplomowych na kierunku turystyka transgraniczna, radny miasta Zamościa (czwarta kadencja).

- Na razie nie skorzystałem z wiedzy przekazanej mi podczas studiów podyplomowych. Ale zarejestrowałem własną firmę, która będzie zajmowała się m.in. tymi dziedzinami: turystyką transgraniczną i ochroną środowiska. Studia pogłębiły moją wiedzę ekonomiczną. 

 

 

 

Andrzej Łęcki – absolwent studiów podyplomowych na kierunku informatyka, radny miasta Biłgoraj, nauczyciel Zespołu Szkół Miejskich w Biłgoraju. 

- Zdobyłem dodatkowe kwalifikacje. Jestem absolwentem AWF w Krakowie, uczę wychowania fizycznego. Studia podyplomowe poszerzyły moje możliwości, które mogę wykorzystać pracując w szkole. Najbardziej przydatnym przedmiotem była metodyka nauczania informatyki. Po 15 latach pracy zawodowej wejść do klasy czy pracowni komputerowej w odrobinę innym charakterze (śmiech) było dla mnie ogromnym wyzwaniem.

 

 

 

Piotr Pasieczny – student I roku administracji zaocznej, 5. rok jest wójtem gminy Tarnawatka. Jest zaledwie po dwóch zjazdach i zamierza pogodzić obowiązki studenta, gospodarza gminy, hodowcy oraz ojca licznej rodziny.

- Nikt mnie nie zmuszał do podjęcia studiów, nie ma takiego obowiązku. Zadecydowało raczej o tym moje wewnętrzne przekonanie, że jeśli będę się kształcił, będę mógł lepiej sprawować powierzoną mi funkcję, poszerzę swoje horyzonty, tym samym będę mógł więcej zrobić dla rozwoju gminy i jej mieszkańców. To jest prawdziwe wyzwanie. 

Opr. MB 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.