ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

KALENDARIUM PREZENTACJI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ RCIE
W ZAMOŚCIU

 • 22 listopada – Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju - 300 uczniów wraz z opiekunami

 • 2 grudnia – III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie i Zespół Szkół Ekonomicznych w Chełmie – 52 uczniów wraz z opiekunami

 • 3 grudnia – Szkoła Podstawowa w Krasnem - 30 uczniów wraz 
  z opiekunami

 • 4 grudnia - IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie - 70 uczniów wraz z opiekunami

 • 5 grudnia – Liceum Ogólnokształcące w Krasnobrodzie - 90 osób plus 60 osób z Zespołu Szkół Budowlanych w Zamościu

 • 9 grudnia – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu - 35 uczniów wraz z opiekunami.

 • 10 grudnia – Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 10 
  w Zamościu - 45 nauczycieli

 • 11 grudnia – dyrektorzy i pracownicy bibliotek z powiatu zamojskiego - 45 osób

 • 12 grudnia – Gimnazjum w Grabowcu - 40 uczniów wraz z opiekunami

 • 13 grudnia – Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie - 150 uczniów wraz z opiekunami

 • 16 grudnia – Gimnazjum w Lubaczowie - 50 uczniów wraz z opiekunami

 • 17 grudnia – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu - 75 uczniów wraz z opiekunami

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.