ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

50 lat pracy zawodowej prof. dra hab. Ryszarda Orłowskiego 

JUBILEUSZ REKTORA


 
- W moim życiu bardzo ważnym etapem jest praca w WSZiA, gdzie mogę realizować pomysły dotyczące organizacji nauki, kształcenia i działalności wychowawczej. To wielka przygoda w mojej wieloletniej pracy pedagoga i organizatora życia naukowego – podkreślał rektor prof. dr hab. Ryszard Orłowski.

19 grudnia o godz. 11.00 w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22a odbędzie się szczególna uroczystość dla naszej uczelni – seminarium podsumowujące 50–lecie pracy zawodowej rektora Ryszarda Orłowskiego. 

Podczas uroczystości zaprezentują referaty współpracownicy i przyjaciele profesora. Dr hab. Zdzisław Szymański, prof. WSZiA przedstawi temat „Zamojszczyzna w pracach naukowych i działalności społeczno–dydaktycznej prof. dr. hab. Ryszarda Orłowskiego.” 

O „Zmianach struktur administracyjnych na Zamojszczyźnie” opowie prof. dr hab. Władysław Ćwik

Prezentacji wydawnictwa jubileuszowego „Zamojszczyzna w badaniach naukowych WSZiA” dokona prof. dr hab. Wacław Grzybowski.

Podczas seminarium zostanie mianowany nowy przewodniczący Społecznej Rady Senatu WSZiA. Będzie nim Marcin Zamoyski, prezydent Zamościa. 
 
Ryszard Orłowski – od sierpnia 1998 r. jest rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, kierownik zakładu historii gospodarczej i myśli ekonomicznej, prorektor tej uczelni, współzałożyciel i dziekan (przez 12 lat) Wydziału Ekonomicznego. 

 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.