ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Galeria akademicka

BOŻE NARODZENIE W TRADYCJI

 „Dekoracje na Boże Narodzenie” to kolejna wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, którą obejrzeć można w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22. 

Na wystawie prezentowane są szopki bożonarodzeniowe wykonane w różnych technikach (rzeźby i płaskorzeźby w drewnie, papier, malarstwo na szkle, gips, masy plastyczne) oraz ozdoby choinkowe ze słomy, szyszek i papieru. Część wystawy to autorska ekspozycja uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu. Eksponatów na wystawę użyczyły: Muzeum Lubelskie, Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju, Tomaszowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu oraz Jan Bielak z Dereźni. 

Wystawa ma na celu ukazanie tradycyjnych dekoracji na Boże Narodzenie, do niedawna wykonywanych w domach, co wpisywało się w polską obrzędowość świecką, związaną z Bożym Narodzeniem. Na potrzeby wystawy opracowano folder, zawierający historyczne informacje związane ze świętami.

Wystawę oglądać można
od 19 grudnia do 31 stycznia 2003 r.

Otwarcie wystawy połączone zostało ze spotkaniem „Tradycje bożonarodzeniowe”. W programie spotkania znalazły się: recytacje tekstów bożonarodzeniowych w wykonaniu młodzieży z III LO w Zamościu, śpiewanie kolęd przez młodzież z LO w Tomaszowie Lubelskim, inscenizacje tradycji bożonarodzeniowych innych krajów w wykonaniu studentów WSZiA, pokaz tradycyjnych zabawek choinkowych wykonanych przez Alfredę Urbańską z Hrubieszowa, kiermasz ozdób choinkowych oraz prezentacje materiałów metodycznych związanych ze świętami, opracowanych przez Zamojski Ośrodek Metodyczny.


Danuta R. Kawałko


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.