ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ


  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

DLA SAMORZĄDÓW

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu zorganizowało 15 listopada w  Collegium Novum Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu szkolenie skierowane do przedstawicieli samorządów woj. lubelskiego. 

Tematyka szkolenia obejmowała następujące dziedziny: rola samorządów w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem wykorzystania środków UE, projekt organizacji sieci doradztwa dla MŚP w regionie zamojskim we współpracy z partnerami z Niemiec i Austrii, fundusze strukturalne UE – perspektywy udziału samorządów, podstawy budowania wniosku o pomoc finansową z UE.
Wykładowcami podczas szkolenia byli: Adam Tittinger – Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, Bogusław Klimczuk – Zamojskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zamościu, Michał Olszewski – specjalista ds. samorządu terytorialnego Departamentu Komunikacji Społecznej i Informacji Europejskiej UKIE w Warszawie. 

W spotkaniu udział wzięło około 80 uczestników, każdy z nich otrzymał materiały informacyjne, konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa w seminarium.

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, 
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.