ISSN 1505-6058

NR 16 GRUDZIEŃ 2002 R.

CENA 1 ZŁ

 

"...Rok akademicki 2001/2002, jak przystało na rok jubileuszowy, to okres kompleksowych ocen i weryfikacji uczelni pod względem jakości realizowanego procesu dydaktycznego. Oceny te są pozytywne. Po pierwsze, efektem wizytacji Departamentu Szkół Wyższych jest decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o przedłużenie zezwolenia na prowadzenie uczelni do 2013 roku. Po drugie, na podstawie audytu certyfikacyjnego, przeprowadzonego przez holenderską firmę KEMA Quality, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji otrzymała certyfikat jakości ISO 9001/2000 w zakresie kształcenia w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunkach, na które uzyskano zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, studiów podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych. ...">>
Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Anna Sacewicz, Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.