ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
Fot. M. Libera

Organizatorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku byli zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem tą formą kształcenia

  

Inauguracja w Zamojskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Gaudeamus dla najpilniejszych studentów

Pod koniec września rozpoczęły się zajęcia dla studentów zaocznych w Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 1 października 2002 r. rozpoczął się zaś rok ciężkiej pracy dla studentów dziennych. 11 października naukę rozpoczęli najpilniejsi studenci. Wykładem dr Zofii Zaorskiej na temat „Wiek dojrzały jako wartość” rozpoczęli naukę najstarsi studenci-Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Inauguracja działalności uniwersytetu odbyła się 11 października o godz. 11 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Collegium Maius przy ul. Akademickiej. Nie bez przyczyny u nas właśnie, gdyż uczelnia objęła patronat naukowy nad tym przedsięwzięciem. Głównym organizatorem i inicjatorem działalności uniwersytetu jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Renesans” Współorganizatorzy i instytucje wspomagające to Zamojski Dom Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Zamojskie oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej.

- Dotychczas zgłosiły się do uniwersytetu 52 osoby. Wśród nich są ludzie ze średnim i wyższym wykształceniem, którzy chcą się nadal uczyć. Uniwersytet zmobilizuje słuchaczy do aktywności, umożliwi pogłębianie wiedzy, w końcu nauczy rozwiązywać problemy związane z pełnieniem nowych ról społecznych-poinformowała nas Zofia Piłat, kierownik uniwersytetu. W dniu inauguracji na liście słuchaczy były 73 osoby.

Słuchacze będą uczestniczyć w wykładach w cyklu rocznym (od października do maja). „Dzieje Ordynacji Zamojskiej”, „Zamość i Lwów – związki kulturowe”, „Integracja Polski z Unią Europejską”, „Piękno w życiu człowieka”, „Zdrowie w wieku starszym” to niektóre tematy wykładów w Uniwersytecie. Koszt nauki wynosi 50 zł, wpisowe – 10. Kadra naukowa będzie wywodziła się z różnych środowisk akademickich. Wykład inaugurujący np. wygłosiła dr Zofia Zaorska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wystąpienie o Ordynacji Zamojskiej przygotowuje znany specjalista z tej dziedziny prof. dr hab. Ryszard Orłowski, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. 

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, z rąk rektora prof. dr. hab. Ryszarda Orłowskiego studenci otrzymali zamiast indeksu „Kartę Słuchacza”, potwierdzającą rozpoczęcie nauki w Zamojskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Gratulacje wszystkim rozpoczynającym naukę złożył również prodziekan Bogdan Kawałko. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku nawiązują do tradycji uniwersytetów ludowych jako placówek oświaty dla dorosłych. Pierwszy powstał w Tuluzie we Francji w 1973r., założony przez Pierra Velans. Dwa lata później utworzono pierwszy w Polsce-Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Obecnie na świecie działa 2 tysiące tego typu placówek, z tego ponad połowa w Europie, a 25 w Polsce. Najbliżej zlokalizowany Lubelski Uniwersytet ma swoje filie w Puławach, Chełmie i Tomaszowie Lub. 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.