ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Z działalności wydawniczej uczelni 

Wydawnictwo WSZiA 
też będzie miało 5 lat

Już po kilku miesiącach samodzielnej egzystencji WSZiA, w 1998 roku zaczęto tu wydawać pierwsze materiały dydaktyczne, skrypty i podręczniki. Na koniec września 2002 roku możemy pochwalić się 70 różnymi tytułami o objętości ponad 400 arkuszy wydawniczych. 

Od października 1998 r. wszystkie nasze wydawnictwa opatrzone są numerami ISBN nadawanymi przez Krajowe Biuro Międzynarodowego Numeru Książki przy Bibliotece Narodowej w Warszawie i w związku z tym są przesyłane do 15 bibliotek w Polsce gromadzących tzw. egzemplarze obowiązkowe. 

Istniejące obecnie serie wydawnicze pojawiały się sukcesywnie wraz z rozwojem uczelni, a pierwszą publikacją był Wykład Otwarty nr 1 pt.” Przywrócenie ciągłości prawnej między II i III Rzeczpospolitą Polską - implikacje i konsekwencje”. Jest to zapis tekstu opartego na wykładzie senatora Piotra Ł. Andrzejewskiego, który został wygłoszony 
w marcu 1998 r. dla studentów szkoły oraz powtórzony w sali Consulatus zamojskiego ratusza dla kadry naukowej uczelni oraz mieszkańców miasta. W ten sposób WSZiA rozpoczęła żywe kontakty ze środowiskiem, w którym funkcjonuje i na rzecz którego realizuje wiele inicjatyw o charakterze edukacyjnym. 

W czerwcu 2002 r. wykładem otwartym nr 19 pt. „Etyka w polityce zdrowotnej” zamknęliśmy kolejny rok akademicki. Naszym gościem był dr Krzysztof Kuszewski, były wiceminister zdrowia, konsultant Prezydenta RP, a równocześnie kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Służbie Zdrowia prowadzonych przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA.

Oprócz zapowiadanych w poprzednim numerze „Naszego Forum” nowych tytułów, w serii „podręczniki akademickie” w czerwcu br. ukazała się książka Stanisława Ślusarczyka pt. „Marketing - rynkowa organizacja przedsiębiorstw”, będąca 15. pozycją w tejże serii. 
Nadchodzący rok akademicki zapewne wzbogaci naszą ofertę o kolejne tytuły, zatwierdzane do wydania przez władze uczelni.
Zofia Kiełbińska-Ryń

Zofia Kiełbińska - Ryń


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny), stali współpracownicy -  Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.