ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Stypendia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

Ucz się i nie płać

 Czy można studiować w uczelni niepaństwowej bezpłatnie? Oczywiście, że można. Trzeba mieć dobre wyniki w nauce lub wykazać się odrobiną kreatywności w konkursach organizowanych przez uczelnię.

Na dzień dobry

W WSZiA już będąc kandydatem na studia można zdobyć „Stypendium na dzień dobry”. Przede wszystkim trzeba złożyć dokumenty na studia dzienne (fizjoterapia, ekonomia, administracja oraz informatyka i ekonometria). W przypadku fizjoterapii, ekonomii i administracji o przyznaniu stypendium decyduje wyłącznie średnia ocen ze świadectwa dojrzałości. Kandydaci na informatykę muszą dodatkowo przygotować projekt strony internetowej. Od kilku lat tematem projektów, jest generalnie rzecz biorąc, region - Zamojszczyzna, w tym roku szczególnie badane przez kandydatów na studia były „Osobliwości Roztocza”.

Po zakończeniu rekrutacji na studia, komisja uczelniana przyznała „Stypendia na dzień dobry”: Agnieszce Korkosz i Justynie Stępka, studentkom I roku fizjoterapii dziennej, Marcinowi Błaszczakowi i Pawłowi Piętali, studentom I roku informatyki. Stypendium przyznawane jest na pierwszy semestr i równoznaczne ze 100 proc. refundacją czesnego na tych kierunkach, które wynosi 2025 zł.

Kawiarenka internetowa

Od czterech lat uczelnia podczas ferii i wakacji uruchamia w swoich laboratoriach komputerowych przy ul. Akademickiej 4 kawiarenkę internetową. Zawsze z tą działalnością związany jest konkurs na stronę internetową. „Osobliwości Roztocza” były w tym roku również tematem tego konkursu. Laureatem tegorocznej wakacyjnej edycji został Daniel Kierepka, student I roku informatyki i ekonometrii dziennej. Nagrodą dla niego jest również stypendium w wysokości 2025 zł (refundacja czesnego jednosemestralnego).

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w nauce. A jest o co walczyć, gdyż po pierwszym semestrze mogą już od średniej 4,0 zdobyć stypendium naukowe.

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.