ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
 

  

Twoja firma w Europie

I Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla przedsiębiorców sektora MŚP z regionu zamojskiego, konferencja „Twoja firma w Europie” odbyła się w Zamościu w hotelu „Orbis-Zamojski” 12 września 2002 r. 

„Twoja firma w Europie” to cykl 50 konferencji dla małych i średnich firm, organizowanych pod patronatem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przez Bank Zachodni WBK S.A., Telekomunikację Polską S.A. i Serio.pl, przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (CPEF) oraz sieci ośrodków doradczych Komisji Europejskiej Euro Info Centre. Wśród instytucji wspierających Forum znajduje się także Europejski Bank Rozwoju i Odbudowy (EBOiR). Współpracę informacyjną oraz patronat medialny zapewniają Telewizja Polska S.A., Agora S.A., Radio Zet i Newsweek Polska. Honorowe przewodnictwo nad przedsięwzięciem objęła minister ds. europejskich Danuta Hübner. 

W konferencji uczestniczyło 110 przedsiębiorców i biznesmenów. Cykl konferencji umożliwia objęcie programem całego kraju i to ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych ośrodków, gdzie jest największe zapotrzebowanie zarówno na wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej, szkolenia ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej, jak i informację na temat usług oraz produktów adresowanych do małych i średnich firm. 

RCIE w Zamościu zorganizowało podczas konferencji stoisko informacyjno-promocyjne, gdzie można było nabyć materiały i publikacje z zakresu problematyki Unii Europejskiej. Stoisko obsługiwały konsultantki RCIE w Zamościu Małgorzata Kukiełka i Aleksandra Adamczyk. 

Taka sama konferencja odbyła się 19 września 2002 r. w Chełmie, gdzie personel z RCIE w Zamościu i Lublinie również zorganizował stoisko promocyjne dla uczestników. Tym razem stoisko z ramienia RCIE w Zamościu obsługiwali konsultanci Paweł Pakuła i Marcin Malinowski.

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy -Joanna Giruć,  Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.