ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ 

 

  

Stypendia zagraniczne w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

Teraz Irlandia

 Teraz Irlandia, studenci ekonomii WSZiA w połowie września wyjechali na stypendium do Athlone Institute of Technology (AIT) w Irlandii. 

Kasia i Kamil są na trzecim roku. Oboje mają stypendia naukowe, bardzo dobrze znają język angielski i należą do najlepiej uczących się studentów. W AIT będą studiować ekonomię z irlandzkimi kolegami. 
Wyjazd zamojskich studentów był możliwy dzięki porozumieniu podpisanemu między uczelnią irlandzką a WSZiA. Studenci nie płacą czesnego, a koszty pobytu w połowie finansowane są z grantu, który WSZiA uzyskała w ramach programu Sokrates Erasmus. Po powrocie (stypendium trwa rok) zajęcia, w których Kasia i Kamil będą uczestniczyć, zostaną im zaliczone i uznane za równoważne z tymi, które prowadzone są w Polsce. Jest to możliwe dzięki Europejskiemu Systemowi Transferu Punktów (ECTS), który obowiązuje w obu uczelniach. Tym sposobem studia licencjackie zakończą dwoma dyplomami: pierwszy to ten uzyskany w Polsce w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji, drugi zostanie wydany przez uczelnię irlandzką. 

WSZiA już na początku swojej działalności nawiązała kontakty z kilkoma uczelniami za granicą, m.in. we Francji, Niemczech, Irlandii, Belgii czy USA. Przez pierwsze lata współpraca z tymi ośrodkami polegała głównie na wymianie kadry naukowej, dlatego też studenci zamojscy mogli uczestniczyć w wykładach amerykańskich profesorów, np. Johna Marshalla czy Davida Sturgesa z Dallas. Ten pierwszy rok temu mówił m.in. (oczywiście w języku angielskim) o prawnych konsekwencjach zamachu z 11 września w Stanach Zjednoczonych. Dzięki pozyskaniu partnerów zagranicznych, studenci z WSZiA uczestniczyli w międzynarodowych rozgrywkach ekonomicznych. W Longwy we Francji w ub. roku zajęli II miejsce, minimalnie wyprzedzeni przez zespół z Niemiec. 

Również w ub. roku akademickim dwoje studentów uczyło się w Fachhoschule w Schwäbisch Hall, dzięki stypendium, które ufundował nadburmistrz tego miasta - Hermann Josef Pelgrim. Pięcioro studiowało w Arteveldehogeschool w Gandawie w Belgii, w ramach programu Sokrates Erasmus. 

Kolejni stypendyści (7 osób) wyjadą w tym roku na studia zagraniczne do uczelni belgijskich - Arteveldehogeschool i Katholieke Hogeschool Kempen oraz niemieckiej w Schwäbisch Hall. A kilkanaście osób wyjedzie podczas wakacji na zagraniczne praktyki zawodowe do Francji, Niemiec, Irlandii i Belgii. 

Co zrobić, żeby wyjechać? Po pierwsze trzeba być studentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, po drugie – dobrze się uczyć i po trzecie – znać język angielski lub niemiecki (a najlepiej oba). Uczelnia na wszystkich kierunkach kształcenia, zwłaszcza na studiach dziennych, bardzo duży nacisk kładzie na naukę języków obcych. Centrum Języków Obcych WSZiA, które jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu (LCCI), umożliwia zdobycie studentom prestiżowych certyfikatów językowych, które są honorowane na całym świecie i mają niebagatelne znaczenie przy zatrudnianiu absolwentów. 

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.