ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

Studia Uzupełniające Magisterskie

Czy nasi absolwenci 
chcą uczyć się dalej ?

 Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Nie poprzestają na licencjacie. Ok. 600 absolwentów zdecydowało się na wybór studiów uzupełniających magisterskich proponowanych przez biuro rekrutacji WSZiA. Prowadziliśmy nabór do dwóch uczelni: Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (dla absolwentów administracji i ekonomii) oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (dla absolwentów informatyki i ekonometrii oraz ekonomii). Studia te realizowane są w Zamościu.

Na kierunek administracja w lubelskiej uczelni przyjęto 250 osób, na ekonomię 80 osób. 260 studentów rozpoczęło naukę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na kierunkach ekonomia oraz informatyka i ekonometria. 

Na ekonomii UMCS czesne semestralne wynosi 1950 zł, a na administracji 1775 zł. Studia trwają cztery semestry. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie trzy semestry, a opłata jest miesięczna i wynosi 330 zł. 

Pozostali absolwenci podjęli naukę na studiach podyplomowych w WSZiA, kierunek informatyka oraz skorzystali z ofert innych ośrodków akademickich, m.in. w Poznaniu, Radomiu, Krakowie, Rzeszowie i Katowicach. 

JG 


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.