ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

CENA 1 ZŁ

 


fot. M. Marzęta

Studenci WSZiA na stypendium w Irlandii wraz z władzami obu partnerskich uczelni.

 

Stypendia zagraniczne w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu

Studia bez granic 

Kanclerz Jan Andreasik i dyrektor Centrum Języków Obcych WSZiA Marcin Marzęta uczestniczyli w międzynarodowej konferencji pt. „Developing Quality Partnerships in Business Education and Business Education for Entrepreneurship in Europe”. Konferencja została zorganizowana (w dn. 2-5 października) przez europejskie stowarzyszenie wyższych szkół biznesu BUSINET w Portlaoise w Irlandii. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jest jedyną polską uczelnią posiadającą pełne członkostwo w tej organizacji.

Konferencja, oprócz roli edukacyjnej, była również okazją do spotkania przedstawicieli innych uczelni europejskich, którym zależy na rozwijaniu kontaktów międzynarodowych oraz wprowadzaniu standardów europejskich do procesu kształcenia. 

- Wymierną korzyścią z tego spotkania są umowy o współpracy podpisane z partnerami zagranicznymi. Na kolejny rok przedłużyliśmy współpracę z Arteveldehogeschool, Katholieke Hogeschool Kempen. Są to uczelnie belgijskie. Podpisaliśmy kolejne porozumienie z Athlone Institute of Technology w Irlandii, gdzie obecnie studiuje dwoje naszych studentów i z Universite de Cergy – Pontoise we Francji. Całkowicie nowe porozumienie o współpracy, między innymi w zakresie wymiany kadry i studentów, podpisaliśmy z kolejną uczelnią belgijską – Katholieke Hogeschool Leuven – poinformował nas dyrektor Marcin Marzęta

Są to głównie porozumienia dwustronne dotyczące wymiany studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu Unii Europejskiej SOCRATES/Erasmus. Podczas konferencji omawiano również nowe przedsięwzięcia organizowane w ramach programu Leonardo da Vinci oraz inicjatywy nie finansowane przez UE, a realizowane z partnerami z krajów członkowskich. 

BUSINET zrzesza 66 szkół wyższych z niemal wszystkich krajów Europy. W tegorocznej konferencji wzięło udział 114 reprezentantów szkół z 14 krajów. Europa Wschodnia była reprezentowana, oprócz WSZiA, również przez uczelnie z Węgier i Rumunii. Konferencja w Portlaoise była już szesnastą konferencją BUSINETu i trzecią, w której uczestniczyli przedstawiciele WSZiA. Kolejna odbędzie się w październiku 2003 w okolicach Bukaresztu.

MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.