ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Wizyta przedstawicieli władz WSZiA w Wielkiej Brytanii

Studia MBA wkrótce w WSZiA ?

  Podczas rozmów z władzami partnerskiej uczelni Loughborough University (od 1 do 5 sierpnia 2002 r.) ustalono uruchomienie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji studiów MBA. Prodziekan Bogdan Kawałko podczas Międzynarodowego Forum Miast Partnerskich wygłosił referat pt. „Proeuropejskie inicjatywy wyższej uczelni na rzecz miasta Zamościa i regionu.”

W zamojskiej delegacji, która wyjechała do Londynu i Loughborough, znaleźli się również przedstawiciele władz miasta - prezydent Marek Grzelaczyk, który w uczelni sprawuje funkcję przewodniczącego Społecznej Rady Senatu, Andrzej Górny, przewodniczący Rady Miasta, Piotr Skwarek, przewodniczący Komisji Promocji RM oraz sekretarz UM Krzysztof Zimiński. 

Podczas rozmów z przedstawicielami angielskiej uczelni Maxem Hantem i prof. Malcolmem Hillem (odpowiadającym za współpracę z krajami Europy Środkowo-Wschodniej) prodziekan Kawałko uzgodnił realizację wspólnych projektów w ramach funduszy strukturalnych UE. W szczególności projektów edukacyjnych, praktyk, staży międzyuczelnianych oraz organizacji MBA w Zamościu. 

Stowarzyszenie Miast Partnerskich, w skład którego wchodzą: Zamość, Schwäbisch Hall (Niemcy), Loughborough (Anglia), Neusterliz (Niemcy), Epinal (Francja), Gambloux (Belgia), a także przedstawiciele z Indii, Bośni i Pakistanu zorganizowało forum dyskusyjne poświęcone społeczeństwu i rozwojowi wielonarodowościowych grup. W trakcie forum prodziekan Bogdan Kawałko wygłosił referat pt. „Proeuropejskie inicjatywy wyższej uczelni na rzecz miasta Zamościa i regionu.” W szczególności podkreślone zostały inicjatywy WSZiA w Zamościu na rzecz integracji europejskiej (Program Jean Monnet, Program PHARE-Credo, Podyplomowe Studia Turystyki Transgranicznej, Program współpracy transgranicznej, współpraca z ośrodkami edukacyjnymi i akademickimi w Europie Zachodniej - w Gent, Schwäbisch Hall i innymi, uzyskanie certyfikatów, odbycie praktyk zagranicznych studentów, udział w programach międzynarodowych, programach nauki języków obcych i innych). W swoim wystąpieniu podkreślił konieczność poznawania przez partnerów z państw UE zarówno Polski jak i wysokiego poziomu wiedzy polskiej młodzieży. 

- We współpracy Polski z państwami UE powinna być stosowana zasada partnerstwa. Nie mogą być narzucone formy i zakres współpracy bez dokładnego poznania wartości intelektualnej i potencjału organizacyjnego i materialnego partnera – mówił prodziekan Kawałko.
Program jego wizyty w Wielkiej Brytanii obejmował także liczne spotkania z polonią, rozmowy w polskich instytucjach i placówkach zarówno w Loughborough jak i w Londynie. Szczególnie serdeczne spotkanie odbyło się z polonią w Loughborough w Polish Social Club z udziałem władz i społeczności miasta.

opr. MB


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.