ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ
  

VI Inauguracja w WSZiA Zamość

Drodzy studenci pierwszego roku !

JEŚLI CZYTACIE TE SŁOWA TO ZNACZY, ŻE Z OGROMNĄ PRZYJEMNOŚCIĄ MOŻEMY POWITAĆ WAS W GRONIE BRACI STUDENCKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA l ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU.

Nasza uczelnia w tym roku obchodzi 5 - lecie swojego istnienia. Na pewno nie był to czaszmarnowany. Zdobyliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000, co Warn drodzy studenci daje gwarancję, że uczelnia jest organizmem sprawnie funkcjonującym i zarządzanym a wiedza, która zostanie Wam przekazana jest na najwyższym poziomie.

Jako jedyna uczelnia niepaństwowa w regionie awansowaliśmy we wszystkich rankingach ogólnopolskich w porównaniu z ubiegłym rokiem. I nie stało się to bez przyczyny. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną. Dwa budynki szkoły przy ul. Akademickiej i Sienkiewicza mieszczące laboratoria komputerowe, sale ćwiczeniowe i wykładowe mamy nadzieję będą dobrze Want służyły. W związku z tym, że uczelnię tworzą ludzie - kadra dydaktyczna i administracyjna, w imieniu wszystkich
osób pracujących tutaj, życzymy Wam powodzenia w nauce.

Przełamujcie stereotypy. Studenci w uczelni niepaństwowej mogą kształcić się bezpłatnie. Przed Wami ogromne możliwości zdobycia stypendiów naukowych. Dla najlepszych - stypendia i staże zagraniczne. Trzeba tylko chcieć.

Ale studia to nie tylko nauka, ale i fantastyczna okazja do poznania ciekawych ludzi, zdobycia nowych przyjacióŁ Okazji do spędzenia czasu w ich gronie na pewno nie zabraknie. Wiosna studencka, otrzęsiny, bale studenckie - to także życie studenta.

Najważniejszym wydarzeniem dla każdej uczelni jest inauguracja roku akademickiego. U nas odbyła ona się 24 października br. Tradycyjnie już o godz. 10.00 w zamojskiej Katedrze uroczystości rozpoczęły się Mszą Sw., koncelebrowaną przez Księdza Biskupa. A dwie godziny później w Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22 a, w otoczeniu władz uczelni i zaproszonych gości nastąpiło szczególne wydarzenie - immatrykulacja studentów I roku. Pierwsze indeksy i uderzenie berłem po ramieniu przez Rektora uczelni. Uroczyste "Gaudeamus ". Tego nie zapomina się do końca życia.

Kanclerz WSZiA dr Jan Andreasik
Rektor WSZiA prof. zw dr hab. Ryszard Orłowski
Dziekan WSZiA dr Zbigniew Mitura prof. WSZiA


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.