ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Warsztaty europejskie

„Przygotowanie wniosków o dotację, realizacja i rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE” to temat warsztatów, które 24 i 25 czerwca 2002 r. RCIE przeprowadziło dla pracowników samorządów lokalnych regionu zamojskiego.

Tematyka warsztatów obejmowała między innymi następujące zagadnienia: informacje ogólne o programach pomocowych, program SAPARD, program ISPA, program PHARE, praktyczne umiejętności pisania, rozliczanie i raportowanie projektów. 

Warsztaty odbyły się w ramach programu ECOS Ovuerture NET-KMU. Wykładowcami podczas szkolenia byli dr Adam Tittinger, kierownik szkolenia oraz Bogdan Kawałko, dyrektor RCIE w Zamościu. Uczestnicy warsztatów otrzymali stosowne certyfikaty, zaświadczające o ukończeniu kursu.

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.