ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ 

  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Unijny konkurs

Ponad 100 uczniów gimnazjów z Ziemskiego Powiatu Zamojskiego, czyli Radecznicy, Szczebrzeszyna, Miączyna, Suchowoli, Komarowa, Średniego Dużego, Bodaczowa, Zwierzyńca, Łabuniek, Żdanowa, Łabuń oraz Jarosławca uczestniczyło w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, który odbył się 28 maja 2002r. 

Konkurs odbył się w trakcie Tygodnia Europejskiego w Gimnazjum w Jarosławcu. RCIE w Zamościu ufundowało uczestnikom nagrody oraz przygotowało certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich szkół biorących w nim udział oraz ich opiekunów. W imprezie uczestniczyło ponad 100 uczniów.

AD


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.