ISSN 1505-6058

NR 15 PAŹDZIERNIK 2002 R.

CENA 1 ZŁ  

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Tworzą sieć

16 czerwca 2002 r. w Tomaszowie Lubelskim w trakcie zorganizowanego przez Tomaszowski Dom Kultury Festynu Europejskiego podpisano porozumienie o powołaniu Punktu Informacji Europejskiej przy TDK. Porozumienie podpisali dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu Bogdan Kawałko i dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury Alicja Wałkowska. Opiekę merytoryczną nad działalnością PIE w Tomaszowie Lubelskim sprawować będzie RCIE w Zamościu.

Na mocy podobnego porozumienia (26 czerwca 20002 r.) powstał Punkt Informacji Europejskiej w Biłgoraju działający w Młodzieżowym Domu Kultury. 11 lipca rozpoczął działalność taki punkt w UG w Mirczu. 5 września 2002 r. podpisane zostało porozumienie między burmistrzem MiG Szczebrzeszyn Piotrem Matejem a dyrektorem RCIE Bogdanem Kawałko o utworzeniu kolejnego Punktu Informacji Europejskiej (PIE). Akt ten był połączony z uzyskaniem i wręczeniem dla władz miasta certyfikatu ISO 9001:2000. 11 września podpisane zostały porozumienia, na mocy których powstały PIE w Zamościu w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie.

Obecnie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zamościu posiada 6 punktów informacyjnych, nad którymi sprawuje opiekę merytoryczną. Pomaga w organizacji imprez o problematyce europejskiej i wyposaża te punkty w materiały informacyjne.

Adolf Wituch


Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak,
Bogdan Kawałko, Władysław Molas, Adolf Wituch.